Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
3
3
Виконується
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 3

1.1.1.1.1. Організація проведення щорічного (у другому півріччі кожного року) стандартного опитування щодо корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.1.2. Організація проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством, у 2023 та 2025 роках

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.1.3. Оновлення Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства, з урахуванням змін, що відбулися у суспільно-політичній обстановці, а також результатів останніх досліджень, що присвячені вивченню корупційних практик у сферах, охоплених стандартним опитуванням

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 70%

стандартне опитування щодо корупції в Україні за методикою, затвердженою наказом Національного агентства, здійснюється щороку

2
0 / 30%

експертне опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні здійснюється не рідше ніж один раз на два роки

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)