Прогрес виконання заходів станом на 24.04.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1 3
4
Виконано Виконується
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 25%)

Заходи — 4

2.3.3.2.1. Розроблення організаційно-розпорядчого акта (наказу), відповідно до якого:
1) установлено обов’язок Держмитслужби щокварталу оприлюднювати результати роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, в розрізі митних органів, кількості розглянутих справ, видів рекомендованих рішень, кількості і видів прийнятих суб’єктами призначення рішень про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження;
2) установлено обов’язок Держмитслужби здійснювати щорічний моніторинг результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів з публікацією та публічним обговоренням результатів такого моніторингу

Головний виконавець: Державна митна служба України

2.3.3.2.2. Щоквартальне опублікування результатів роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1

Головний виконавець: Державна митна служба України

2.3.3.2.3. Здійснення моніторингу результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1

Головний виконавець: Державна митна служба України

2.3.3.2.4. Публічне обговорення результатів моніторингу відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1

Головний виконавець: Державна митна служба України

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 50%

затверджено організаційно-розпорядчий акт Держмитслужби, відповідно до якого:
а) установлено обов’язок Держмитслужби щокварталу публікувати результати роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, в розрізі щодо митних органів, кількості розглянутих справ, видів рекомендованих рішень, кількості і видів прийнятих суб’єктами призначення рішень про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження
(25 відсотків);
б) установлено обов’язок Держмитслужби здійснювати щорічний моніторинг результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів з публікацією та публічним обговоренням результатів такого моніторингу (25 відсотків)

2
0 / 40%

результати роботи дисциплінарних комісій та результати моніторингу результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів опубліковано, публічне обговорення результатів такого моніторингу проведено у строки, встановлені актом, передбаченим в підпункті 1 пункту 2.3.3.2

3
0 / 10%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сфері митної політики оцінюють ефективність механізму притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб та інших працівників митних органів як високу або дуже високу (10 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сфері митної політики оцінюють ефективність механізму притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб та інших працівників митних органів як високу або дуже високу (7 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сфері митної політики оцінюють ефективність механізму притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб та інших працівників митних органів як високу або дуже високу (4 відсотки)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)