Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
0
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 2

*

2.5.1.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до деяких законів про створення та функціонування єдиного електронного Містобудівного кадастру, яким:
1) передбачено створення єдиного електронного Містобудівного кадастру з єдиними (стандартними) вимогами щодо наповнення всіх реєстрів на єдиній картографічній основі;
2) визначено орган державної влади, відповідальний за створення та ведення (адміністрування) єдиного електронного Містобудівного кадастру;
3) встановлено повноваження та відповідальних осіб за передачу інформації для наповнення єдиного електронного Містобудівного кадастру, а також відповідальність таких осіб за достовірність, вчасність та актуальність внесеної інформації;
4) забезпечено публічний доступ до єдиного електронного Містобудівного кадастру (крім інформації з обмеженим доступом);
5) передбачено перелік та порядок надання адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності за допомогою платформи єдиного електронного Містобудівного кадастру, зокрема через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;
6) передбачено розроблення містобудівної документації у векторній цифровій формі та набрання чинності містобудівною документацією лише з моменту внесення її до єдиного електронного Містобудівного кадастру та присвоєння їй просторового індексу, а також передбачено строки та відповідальних осіб за наповнення зазначеного кадастру чинною містобудівною документацією (зокрема прийнятою до запровадження кадастру);
7) передбачено інформаційну інтеграцію єдиного електронного Містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших необхідних інформаційних ресурсів держави, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення єдиного електронного Містобудівного кадастру;
8) установлено, що містобудівні умови та обмеження генеруються автоматично програмними засобами єдиного електронного Містобудівного кадастру, а так само окремі види дозвільних документів

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

*

2.5.1.4.2. Введення в експлуатацію єдиного електронного Містобудівного кадастру, засобами якого забезпечено:
1) автоматизацію та надання визначеного законом переліку адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності, що повинні надаватися через платформу єдиного електронного Містобудівного кадастру;
2) наповнення єдиного електронного Містобудівного кадастру чинною містобудівною документацією (зокрема прийнятою до запровадження кадастру) та присвоєння їй просторового індексу;
3) ведення державного реєстру містобудівної документації у складі єдиного електронного Містобудівного кадастру та внесення до єдиного електронного Містобудівного кадастру містобудівної документації в установлені законом строки, присвоєння їй просторового індексу та оприлюднення із наданням вільного доступу (крім інформації з обмеженим доступом);
4) взаємний обмін та інтеграцію даних єдиного електронного Містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду; геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці; баз даних екологічних, лісових кадастрів, інженерно-геологічних умов; даних про об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, наявні та запроектовані інженерні мережі, лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, розподіл потужностей інженерних мереж, наявні вільні потужності та видані технічні умови; геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру;
5) можливість автоматичного формування за онлайн-запитом через платформу єдиного електронного Містобудівного кадастру містобудівних умов і обмежень, а так само окремих видів дозвільних документів

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 100%

забезпечено можливість автоматичного формування за онлайн-запитом через єдиний електронний Містобудівний кадастр містобудівних умов і обмежень, а так само окремих видів дозвільних документів

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)