Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1
1
Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 1

2.5.1.5.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів щодо реалізації містобудівної документації, яким передбачено, що:
1) реалізація містобудівної документації здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних планів заходів, які можуть затверджуватися одночасно із затвердженням відповідної містобудівної документації, але не пізніше шести місяців після затвердження відповідної документації;
2) узгодження положень програм економічного та соціального розвитку та планів заходів покладається на орган, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації;
3) заходи щодо реалізації містобудівної документації мають бути забезпечені фінансуванням на відповідний період;
4) перелік заходів, обсяги та джерела фінансування повинні відображатися у програмах соціально-економічного розвитку відповідно до строків, визначених планом заходів;
5) зміни до плану заходів у частині перенесення строків та черговості реалізації окремих частин проектів у сфері розвитку соціальної та інженерної інфраструктури не допускаються;
6) план заходів підлягає обов’язковому оприлюдненню органом, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 100%

набрав чинності закон про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації містобудівної документації, яким передбачено, що:
а) реалізація містобудівної документації здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних планів заходів, які можуть затверджуватися одночасно із затвердженням відповідної містобудівної документації, але не пізніше шести місяців після затвердження відповідної документації (25 відсотків);
б) узгодження положень програм економічного та соціального розвитку та реалізації планів заходів покладається на орган, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації (15 відсотків);
в) заходи щодо реалізації містобудівної документації мають бути забезпечені фінансуванням на відповідний період (10 відсотків);
г) перелік заходів, обсяги та джерела фінансування повинні відображатися у програмах соціально-економічного розвитку відповідно до строків, визначених планом заходів (25 відсотків);
ґ) зміни до плану заходів у частині перенесення строків і черговості реалізації окремих частин проектів у сфері розвитку соціальної та інженерної інфраструктури не допускаються (15 відсотків);
д) план заходів підлягає обов’язковому оприлюдненню органом, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації (10 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)