Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1
1
Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 1

2.5.2.3.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про стимулювання розроблення історико-архітектурного опорного плану (що передбачає внесення змін до Земельного кодексу України, Законів України “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про Державний земельний кадастр”), яким:
1) запроваджено мораторій на будівництво (зокрема реконструкцію), погодження проектної документації та надання дозволів на проведення земляних та будівельних робіт в історичних ареалах історичних населених місць до затвердження історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, які затверджені в установленому порядку відповідною науково-проектною документацією, а за відсутності затверджених меж історичних ареалів та невинесення їх у натуру — на всій території історичних населених місць;
2) установлено заборону розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою в історичних населених місцях без затвердженого історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, а також установлено заборону щодо розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою, де не встановлено та не винесено в натуру межі зон охорони об’єктів культурної спадщини — до винесення цих меж у натуру

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 100%

набрав чинності закон про стимулювання розроблення історико-архітектурного опорного плану, яким внесено зміни до Земельного кодексу України, Законів України “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про Державний земельний кадастр” та інших законодавчих актів, яким:
а) запроваджено мораторій на будівництво (зокрема реконструкцію), погодження проектної документації та надання дозволів на проведення земляних та будівельних робіт в історичних ареалах історичних населених місць до затвердження історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, які затверджені в установленому порядку відповідною науково-проектною документацією, за відсутності затверджених меж історичних ареалів та невинесення їх в натуру — на всій території історичних населених місць
(50 відсотків);
б) установлено заборону щодо розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою в історичних населених місцях без затвердженого історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, а також установлено заборону щодо розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою, де не встановлено та не винесено в натуру межі зон охорони об’єктів культурної спадщини — до винесення таких меж у натуру (50 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)