Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1
1
Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 1

2.5.2.5.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання адміністративних та інших послуг у сфері збереження культурної спадщини, яким:
1) визначено чіткий перелік адміністративних послуг, які надаються уповноваженими органами охорони культурної спадщини, а також відмежовано такі види послуг від дозвільних процедур та надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини (визначено чіткі переліки таких процедур/послуг);
2) визначено повноваження (у вигляді обов’язку, а не права діяти певним чином) та функції уповноважених органів охорони культурної спадщини; визначено перелік документів за кожною адміністративною послугою, які необхідно подати, підстави для прийняття позитивного рішення та відмови;
3) установлено чіткі порядки дозвільних процедур і надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини, процедуру розгляду документів і надання відповіді (дозволів, погоджень, затверджень, відмов), а також чіткий порядок надання таких відповідей, зокрема з установленням строків проходження документів, переліку документів, які необхідно подати для отримання дозволу, погоджень, затверджень, визначення умов для отримання дозволу, погоджень, затверджень та підстав для відмов, а також відповідальність осіб за недотримання строків надання відповіді;
4) недотримання строків розгляду документів щодо надання погоджень, дозволів, інших відповідей має наслідком застосування відповідальності до посадових осіб уповноважених органів охорони культурної спадщини та відшкодування збитків/шкоди і унеможливлює автоматичне отримання дозволу, погодження чи інший позитивний розгляд документів у разі закінчення строку на розгляд таких документів;
5) встановлено персональну відповідальність особи за порушення строків надання адміністративних послуг та дозвільних процедур у сфері охорони культурної спадщини: відшкодування шкоди, завданої культурній спадщині; відшкодування збитків заявнику, дисциплінарна відповідальність;
6) забезпечено надання всіх адміністративних послуг, дозвільних процедур та інших послуг у сфері охорони культурної спадщини в електронній формі

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 100%

набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання адміністративних та інших послуг у сфері збереження культурної спадщини, яким:
а) визначено чіткий перелік адміністративних послуг, які надаються уповноваженими органами охорони культурної спадщини, а також відмежовано такі види послуг від дозвільних процедур та надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини (визначено чіткі переліки таких процедур/послуг) (10 відсотків);
б) визначено повноваження (у вигляді обов’язку, а не права діяти певним чином) та функції уповноважених органів охорони культурної спадщини; визначено перелік документів за кожною адміністративною послугою, які необхідно подати, підстави для прийняття позитивного рішення та відмови; установлено чіткі порядки дозвільних процедур і надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини, процедуру розгляду документів і надання відповіді (дозволів, погоджень, затверджень, відмов), а також чіткий порядок надання таких відповідей, зокрема з установленням строків проходження документів, переліку документів, які необхідно подати для отримання дозволу, погоджень, затверджень, визначення умов для отримання дозволу, погоджень, затверджень та підстав для відмови, а також відповідальність осіб за недотримання строків надання відповіді; недотримання строків розгляду документів щодо надання погоджень, дозволів, інших відповідей має наслідком застосування відповідальності до посадових осіб уповноважених органів охорони культурної спадщини та відшкодування збитків/шкоди і унеможливлює автоматичне отримання дозволу, погодження чи інший позитивний розгляд документів у разі закінчення строку на розгляд таких документів (50 відсотків);
в) встановлено персональну відповідальність особи за порушення строків надання адміністративних послуг та дозвільних процедур у сфері охорони культурної спадщини: відшкодування шкоди, завданої культурній спадщині; відшкодування збитків заявнику; дисциплінарна відповідальність (20 відсотків);
г) забезпечено здійснення надання дозвільних процедур, усіх адміністративних послуг та інших послуг у сфері охорони культурної спадщини в електронній формі (20 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)