Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 6
8
Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 8

1.1.1.8.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону, яким:
1) розмежовано антикорупційні програми публічних інституцій та юридичних осіб;

2) у статті 19 Закону визначено вичерпний перелік суб’єктів, які зобов’язані приймати документи щодо управління корупційними ризиками в координації з Національним агентством;
3) повноваження Національного агентства проводити аналіз антикорупційних програм замінено на повноваження подавати обов’язкові для розгляду пропозиції до документів з управління корупційними ризиками;
4) визначено повноваження Національного агентства затверджувати методологію управління корупційними ризиками; проводити стратегічний аналіз корупційних ризиків у визначених ним сферах із наданням обов’язкових для врахування пропозицій за результатами його проведення; здійснювати моніторинг виконання планів управління корупційними ризиками суб’єктів, визначених у статті 19 Закону;
5) визначено роль керівника та завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з управління корупційними ризиками відповідно до методології, затвердженої Національним агентством;
6) скасовано вимогу щодо погодження Національним агентством антикорупційних програм суб’єктів, визначених у статті 19 Закону;
7) визначено обов’язок суб’єктів, визначених у статті 19 Закону, затверджувати документи з управління корупційними ризиками з урахуванням пропозицій і зауважень, наданих Національним агентством, а також забезпечити обов’язкове виконання таких документів;
8) визначено завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідного органу на підставі ризик орієнтованого підходу та подавати пропозиції керівникові такого органу;
9) у статті 62 Закону переглянуто перелік суб’єктів господарювання, які зобов’язані приймати антикорупційні програми, зокрема передбачено обов’язок приймати антикорупційні програми для всіх державних, комунальних підприємств, господарських товариств, у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, господарських структур, господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належить іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.8.2. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Методології управління корупційними ризиками

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.8.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.1.8.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.8.4. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.1.8.2, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.8.5. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції в частині уточнення завдань уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з організації роботи з управління корупційними ризиками, проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів і надання інформації про них керівникові такого органу, щорічне надання Національному агентству через антикорупційний портал інформації щодо здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.8.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.1.8.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.8.7. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.1.8.5, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.8.8. Щорічне здійснення стратегічного аналізу корупційних ризиків у пріоритетних сферах, визначених Національним агентством, оприлюднення результатів стратегічного аналізу

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 50%

набрав чинності закон щодо внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції”, яким:
а) розмежовані антикорупційні програми публічних інституцій та юридичних осіб (5 відсотків);
б) у статті 19 Закону визначено вичерпний перелік суб’єктів, які зобов’язані приймати документи щодо управління корупційними ризиками в координації з Національним агентством (5 відсотків);
в) повноваження Національного агентства проводити аналіз антикорупційних програм замінені на повноваження подавати обов’язкові для розгляду пропозиції до документів з управління корупційними ризиками (6 відсотків);
г) визначені повноваження Національного агентства затверджувати методологію управління корупційними ризиками; проводити стратегічний аналіз корупційних ризиків у визначених ним сферах із наданням обов’язкових для врахування пропозицій за результатами його проведення; здійснювати моніторинг виконання планів управління корупційними ризиками суб’єктів, визначених у статті 19 Закону (6 відсотків);
ґ) визначено роль керівника та завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з управління корупційними ризиками відповідно до методології, затвердженої Національним агентством (6 відсотків);
д) скасовано вимогу щодо погодження Національним агентством антикорупційних програм суб’єктів, визначених у статті 19 Закону
(5 відсотків);
е) встановлено обов’язок суб’єктів, визначених у статті 19 Закону, затверджувати документи з управління корупційними ризиками з урахуванням пропозицій і зауважень, наданих Національним агентством, а також забезпечити обов’язкове виконання таких документів (6 відсотків);
є) визначено завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідного органу на підставі ризик орієнтованого підходу та подавати пропозиції керівникові такого органу (5 відсотків);
ж) у статті 62 Закону переглянуто перелік суб’єктів господарювання, які зобов’язані приймати антикорупційні програми зокрема передбачено обов’язок приймати антикорупційні програми для всіх державних, комунальних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, господарських структур, господарських товариств,
100 відсотків акцій (часток) статутного капіталу яких належить іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) статутного капіталу якого належить державі (6 відсотків)

2
0 / 20%

вимоги нормативно-правових актів Національного агентства оновлено з урахуванням Закону, зазначеного в підпункті 1 пункту 1.1.1.8

3
0 / 30%

здійснюваний Національним агентством щорічний стратегічний аналіз корупційних ризиків є масштабним і результативним:
а) аналіз проведено:
у п’яти і більше сферах (15 відсотків);
у трьох — чотирьох сферах (10 відсотків);
в одній — двох сферах (5 відсотків);
б) у документах щодо управління корупційними ризиками тих публічних інституцій, у діяльності яких виявлено корупційні ризики та яким надано індивідуальні пропозиції із розроблення і вжиття заходів для усунення, мінімізації корупційних ризиків, враховано результати стратегічного аналізу корупційних ризиків та передбачено:
75 відсотків і більше запропонованих Національним агентством заходів з усунення, мінімізації корупційних ризиків (15 відсотків);
50 відсотків і більше запропонованих Національним агентством заходів з усунення, мінімізації корупційних ризиків (10 відсотків);
25 відсотків і більше запропонованих Національним агентством заходів з усунення, мінімізації корупційних ризиків (5 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)