Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 1
2
Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 2

2.5.3.6.1. Супроводження розгляду проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж” (реєстраційний номер 5183 від 2 березня 2021 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето)

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

2.5.3.6.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про врегулювання окремих питань щодо приєднання до інженерних мереж, яким:
1) впроваджено процедуру “єдиного вікна” під час надання послуг із приєднання до мереж суб’єктів усіх природних монополій (у сфері постачання та розподілу електричної енергії і природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення) з метою мінімізації взаємодії замовника та суб’єктів природної монополії;
2) встановлено уніфікований порядок приєднання до інженерних мереж та єдині підходи до визначення плати за приєднання (у межах однієї територіальної громади встановлюється єдина ціна за послугу з приєднання до інженерних мереж одного виду);
3) визначено порядок проведення інвентаризації наявних інженерних мереж, відповідно до якого одночасно з інвентаризацією надається можливість деталізувати вимоги до планувальної (містобудівної) документації;
4) запроваджено відображення інформації про інженерні мережі в Державному земельному кадастрі, на Національному геопорталі, в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, єдиному електронному Містобудівному кадастрі, геоінформаційних системах підприємств (крім інформації з обмеженим доступом);
5) передбачено узгодження планів розвитку окремих галузей із просторовим плануванням (містобудівною документацією) шляхом розроблення галузевих схем;

6) скасовано “технічні умови” як вихідні дані для проектування з метою створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, при цьому передбачено отримання інформації щодо наявної потужності (перспектив її збільшення) та відстані і маршруту до місць забезпечення потужності автоматично з єдиного електронного Містобудівного кадастру, а також відображення цієї інформації в єдиному електронному Містобудівному кадастрі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, геоінформаційних системах підприємств, на Національному геопорталі;
7) передбачено виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення охоронних зон та забезпечення відображення охоронних зон у Державному земельному кадастрі та єдиному електронному Містобудівному кадастрі, коригування зон відповідно до документації із землеустрою залежно від особливостей рельєфу, технології прокладання інженерних мереж тощо) (у разі неприйняття проекту закону, зазначеного у
підпункті 2.5.3.6.1)

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 100%

набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань про приєднання до інженерних мереж, яким:
а) впроваджено процедуру “єдиного вікна” під час надання послуг із приєднання до мереж суб’єктів усіх природних монополій (у сфері постачання та розподілу електричної енергії і природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення) з метою мінімізації взаємодії замовника та суб’єктів природної монополії
(15 відсотків);
б) встановлено уніфікований порядок приєднання до інженерних мереж та єдині підходи до визначення плати за приєднання (у межах однієї територіальної громади встановлюється єдина ціна за послугу з приєднання до інженерних мереж одного виду) (20 відсотків);
в) визначено порядок проведення інвентаризації наявних інженерних мереж, відповідно до якого одночасно з інвентаризацією надається можливість деталізувати вимоги до планувальної (містобудівної) документації
(10 відсотків);
г) запроваджено відображення інформації про інженерні мережі в Державному земельному кадастрі, на Національному геопорталі, в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, єдиному електронному Містобудівному кадастрі, геоінформаційних системах підприємств (крім інформації з обмеженим доступом) (15 відсотків);
ґ) передбачено узгодження планів розвитку окремих галузей із просторовим плануванням (містобудівною документацією) шляхом розроблення галузевих схем (10 відсотків);
д) скасовано “технічні умови” як вихідні дані для проектування з метою створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, при цьому передбачено отримання інформації щодо наявної потужності (перспектив її збільшення) та відстані і маршрутів до місць забезпечення потужності автоматично з єдиного електронного Містобудівного кадастру, а також відображення цієї інформації в єдиному електронному Містобудівному кадастрі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, геоінформаційних системах підприємств, на Національному геопорталі
(20 відсотків);
е) передбачено виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення охоронних зон та забезпечення відображення охоронних зон у Державному земельному кадастрі та єдиному електронному Містобудівному кадастрі, коригування відповідно до документації із землеустрою залежно від особливостей рельєфу, технології прокладання інженерних мереж тощо (10 відсотків)

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)