Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1
1
Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 100%

набрав чинності закон, яким:
а) визначено механізм координації, моніторингу та оцінки реалізації плану законопроектних робіт Верховної Ради України (30 відсотків);
б) встановлено обов’язковість опублікування звіту Верховної Ради України про виконання плану законопроектних робіт за певний рік (30 відсотків);
в) передбачено, що під час підготовки законопроекту до першого читання головний комітет Верховної Ради України повинен враховувати висновки антикорупційної експертизи Національного агентства у разі її проведення відповідно до закону (40 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)