Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1 1 1
3
Виконано Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 33.3%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 3

2.5.9.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який визначає:
процедуру делегування Держгеокадастром саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності повноважень щодо професійної атестації інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів та позбавлення їх кваліфікаційного сертифіката у визначених законом випадках, а також здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України

2.5.9.1.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, який визначає:
делегування Держгеокадастром саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності, які мають процедуру внутрішньої сертифікації та правила професійної етики, повноважень щодо професійної атестації інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів та щодо позбавлення їх кваліфікаційного сертифіката у визначених законом випадках, а також щодо здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України

2.5.9.1.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який визначає можливість:
1) самостійної передачі державним підприємством, у постійному користуванні якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення, частини своїх земель в оренду виключно на аукціоні без припинення права постійного користування;
2) перетворення державного підприємства, у постійному користуванні якого перебувають земельні ділянки площею понад 100 га, у товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків (часток) у статутному капіталі яких належать державі, з переходом земельних ділянок новоутвореному підприємству без аукціону в оренду, з можливістю передати такі земельні ділянки в суборенду виключно на аукціоні

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Індикатори — 6

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 30%

набрав чинності закон про внесення змін до Земельного кодексу України, Законів України “Про землеустрій” і “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, який визначає:
а) процедуру делегування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності повноважень щодо професійної атестації інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів та позбавлення їх кваліфікаційного сертифіката у визначених законом випадках, а також здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень (30 відсотків)

2
0 15%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сфері земельних відносин оцінюють якість правового регулювання, запровадженого законом, зазначеним у підпункті 1 пункту 2.5.9.1, як високу або дуже високу (15 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сфері земельних відносин оцінюють якість правового регулювання, запровадженого законом, зазначеним у підпункті 1 пункту 2.5.9.1, як високу або дуже високу (10 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сфері земельних відносин оцінюють якість правового регулювання, запровадженого законом, зазначеним у підпункті 1 пункту 2.5.9.1, як високу або дуже високу (5 відсотків)

3
0 20%

набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка визначає:
а) порядок делегування Держгеокадастром повноважень саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності, які мають процедуру внутрішньої сертифікації та правила професійної етики (20 відсотків)

4
0 10%

повноваження щодо професійної атестації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів делеговано:
а) не менш ніж двом саморегулівним організаціям у сфері землеустрою
(5 відсотків);
б) не менш ніж двом саморегулівним організаціям у сфері топографо-геодезичної діяльності (5 відсотків)

5
0 20%

набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб’єктами державного сектору економіки, який передбачає можливість:
а) передачі державним підприємством, у постійному користуванні якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення, частини своїх земель в оренду виключно на аукціоні без припинення права постійного користування (10 відсотків);
б) перетворення державного підприємства, у постійному користуванні якого перебувають земельні ділянки площею понад 100 га, у товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків часток у статутному капіталі яких належать державі, з переходом земельних ділянок новоутвореному підприємству без аукціону в оренду, з можливістю передати такі земельні ділянки в суборенду виключно на аукціоні (10 відсотків)

6
0 5%

незмінними та чинними є положення Земельного кодексу України щодо здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад державного контролю за використанням та охороною земель у частині:
а) здійснення власниками і користувачами земель комплексу необхідних заходів із захисту земель від заростання бур’янами, чагарниками (1 відсоток);
б) дотримання режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, а також вимог законодавства щодо збереження захисних насаджень і межових знаків (1 відсоток);
в) виконання землевласниками та землекористувачами вимог щодо використання земель за цільовим призначенням (1 відсоток);
г) розміщення, проектування, будівництва, введення в дію об’єктів, що негативно впливають на стан земель (1 відсоток);
ґ) експлуатації, збереження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень (1 відсоток)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)