Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 1
2
Виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 50%)

Заходи — 2

1.1.3.1.1. Супроводження розгляду проекту Закону України “Про правотворчу діяльність” (реєстраційний номер 5707 від 25 червня 2021 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето)

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

1.1.3.1.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, що впроваджує повноцінний цикл формування публічної політики, який визначає:
1) процедури, що забезпечують системне вивчення ситуації у кожній сфері суспільного життя та ідентифікацію в ній усіх ключових проблем;
2) обов’язок аналізу всіх ідентифікованих проблем у кожній такій сфері та закріплює принцип пріоритезації їх розв’язання;
3) обов’язок пошуку та аналізу різних варіантів розв’язання проблеми;
4) загальні засади щодо обрання найбільш оптимального варіанта розв’язання проблеми з огляду на результати проведеного аналізу кожного з потенційних варіантів та ухвалення відповідного рішення;
5) обов’язок та потенційні форми координації виконання прийнятого рішення;
6) обов’язок та потенційні форми моніторингу стану виконання прийнятого рішення;
7) загальні засади здійснення оцінки результатів реалізації прийнятого рішення не лише як інструменту визначення його ефективності, а як інструменту з формування основи для нового циклу політики у відповідній сфері;
8) обов’язок підготовки науково обґрунтованих концепцій розвитку законодавства та впроваджує більш ефективне планування правотворчої діяльності Кабінету Міністрів України

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 30%

набрав чинності закон, яким визначено:
а) види, юридичну силу нормативно-правових актів та їх ієрархію
(3 відсотки);
б) перелік і зміст етапів процедури розроблення проектів нормативно-правових актів (6 відсотків);
в) обов’язковими щонайменше такі етапи розроблення законопроекту: розроблення концепції проекту, здійснення оцінки його впливу, аналіз ступеня відповідності законодавству Європейського Союзу, громадське обговорення та погодження із заінтересованими органами (6 відсотків);
г) єдині вимоги щодо змісту, структури та нормопроектувальної техніки
(3 відсотки);
ґ) процедуру розгляду проектів та прийняття (видання) нормативно-правових актів (3 відсотки);
д) порядок офіційного оприлюднення, набрання чинності та обліку нормативно-правових актів (3 відсотки);
е) загальні правила щодо дії нормативно-правових актів у часі, просторі, за суб’єктами (3 відсотки);
є) правила подолання колізій та прогалин, а також правила пріоритетності застосування різних колізійних правил (3 відсотки)

2
0 / 10%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого законом, зазначеним у підпункті 1 пункту 1.1.3.1, як високу або дуже високу (10 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого законом, зазначеного в підпункті 1 пункту 1.1.3.1, як високу або дуже високу (7 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого законом, зазначеного в підпункті 1 пункту 1.1.3.1, як високу або дуже високу (4 відсотки)

3
0 / 40%

набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо впровадження повноцінного циклу формування публічної політики, який визначає:
а) процедури, що забезпечують системне вивчення ситуації у кожній сфері суспільного життя та визначення в ній усіх ключових проблем
(5 відсотків);
б) обов’язок аналізу всіх визначених проблем у кожній такій сфері та закріплює принцип пріоритетності їх розв’язання (5 відсотків);
в) обов’язок пошуку та аналізу різних варіантів розв’язання проблеми
(5 відсотків);
г) загальні засади щодо обрання найбільш оптимального варіанта розв’язання проблеми з огляду на результати проведеного аналізу кожного з потенційних варіантів (5 відсотків);
ґ) обов’язок та потенційні форми координації виконання прийнятого рішення (5 відсотків);
д) обов’язок та потенційні форми моніторингу стану виконання прийнятого рішення (5 відсотків);
е) загальні засади здійснення оцінки результатів реалізації прийнятого рішення не лише як інструменту визначення його ефективності, а як інструменту з формування основи для нового циклу політики у відповідній сфері (5 відсотків);
є) обов’язок підготовки науково обґрунтованих концепцій розвитку законодавства (5 відсотків)

4
0 / 20%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України, зазначеною в підпункті 3 пункту 1.1.3.1, як високу або дуже високу (20 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України, зазначеною в підпункті 3 пункту 1.1.3.1, як високу або дуже високу (14 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України, зазначеною в підпункті 3 пункту 1.1.3.1, як високу або дуже високу (8 відсотки)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)