Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 1 3
6
Виконано Виконано частково Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 3 ( 50%)

Заходи — 6

2.7.2.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, відповідно до якого, зокрема, визначено перелік реєстрів, що входять до складу зазначеної системи, порядок і умови їх наповнення, функціонування та доступу до них

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.2.1.2. Введення в експлуатацію Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.2.1.3. Розроблення проекту наказу про затвердження Положення про автоматизовану систему обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон, відповідно до якого запроваджено чітку та прозору процедуру формування обліку та черговості

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.2.1.4. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.7.2.1.3, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.2.1.5. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.7.2.1.3, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.2.1.6. Введення в експлуатацію Автоматизованої системи обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 30%

набрало чинності Положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, відповідно до якого, зокрема, визначено перелік реєстрів, що входять до складу зазначеної системи, порядок і умови їх наповнення, функціонування та доступу до них

i
2
0 / 20%

Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин введено в експлуатацію, її функціонал застосовується у процедурах трансплантації

i
3
0 / 20%

набрало чинності Положення про автоматизовану систему обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон, відповідно до якого запроваджено чітку та прозору процедуру формування обліку та черговості

i
4
0 / 30%

автоматизована система обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон, введена в експлуатацію, її функціонал застосовується в процедурі направлення для лікування за кордон

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)