Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 4
5
Виконано Виконується
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 20%)

Заходи — 5

1.1.4.2.1. Розроблення та запровадження разом з партнерськими закладами вищої освіти освітніх програм освітнього рівня магістр (зокрема міждисциплінарних) антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та галузей знань

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.1.4.2.2. Щорічне проведення Національного антикорупційного форуму, на якому уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції презентують кращі практики роботи, обговорюють міжнародні та національні практики і виклики у сфері запобігання та виявлення корупції

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.2.3. Розроблення спеціалізованих онлайн-курсів для професійного розвитку уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції за такими темами:
1) візування антикорупційним уповноваженим проектів актів органу/організації;
2) управління корупційними ризиками у діяльності органу/організації;
3) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів та розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства;
4) запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень;
5) проведення антикорупційної перевірки контрагентів;
6) інформування та забезпечення обізнаності з питань додержання антикорупційного законодавства

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.2.4. Забезпечення розроблення загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за ключовими функціями професійного стандарту “Уповноважений з антикорупційної діяльності” з подальшим проведенням навчання

Головний виконавець: Національне агентство з питань державної служби України

1.1.4.2.5. Оновлення методології з оцінки ефективності роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції з фокусом на оцінці ефективності виконання пріоритетних напрямів діяльності уповноважених

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 30%

запроваджено разом з партнерськими закладами вищої освіти магістерські програми антикорупційного спрямування (зокрема міждисциплінарних) у межах діючих спеціальностей та галузей знань

i
2
0 / 50%

розроблено систему спеціалізованих онлайн-курсів для професійного розвитку уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за такими темами:
а) візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів актів організації (9 відсотків);
б) управління корупційними ризиками у діяльності організації
(9 відсотків);
в) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів та розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства
(9 відсотків);
г) запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень (9 відсотків);
ґ) проведення антикорупційної перевірки контрагентів (9 відсотків);
д) інформування та забезпечення обізнаності з питань додержання антикорупційного законодавства (5 відсотків)

i
3
0 / 20%

оновлено Методологію з оцінки ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, яка сфокусована на оцінці ефективності виконання пріоритетних напрямів їх діяльності (10 відсотків). За підсумками річного оцінювання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції за звітні роки середній показник ефективності їх роботи за пріоритетними напрямами діяльності становить:
а) не нижче 65 відсотків (10 відсотків);
б) не нижче 50 відсотків (6 відсотків);
в) не нижче 40 відсотків (2 відсотки)

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)