Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 1 4
6
Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 6

1.1.4.3.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, згідно з яким пріоритетом у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.3.2. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, відповідно до яких пріоритетом у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.3.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.3.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.3.4. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.3.2, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.3.5. Організація проходження навчання за спеціалізованим онлайн-курсом Національного агентства з управління корупційними ризиками у діяльності організації уповноваженими особами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, виконавчих апаратів обласних рад та апаратів міських рад. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 180 уповноважених осіб

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.3.6. Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 20%

у частині шостій статті 131 Закону пріоритетом у діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, здійснення антикорупційного аналізу проектів нормативно-правових актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування; передбачено обов’язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування оприлюднювати результати антикорупційного аналізу проектів нормативно-правових актів органів, проведеного уповноваженим з питань запобігання корупції, на своїх офіційних вебсайтах

i
2
0 / 40%

навчання за онлайн-курсом з організації роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції з управління корупційними ризиками пройшли, успішно склали вихідне тестування щонайменше 180 уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій та обласних рад

i
3
0 / 40%

розроблено та запроваджено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації з управління корупційними ризиками, навчання за якою пройшли щонайменше 300 уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)