Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2
2
Виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 2 ( 100%)

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 40%

схвалено Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року (далі – Стратегія комунікацій), якою визначено:
а) цілі комунікації, що розробляються з урахуванням принципів, передбачених Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки, та наявних статистичних даних (10 відсотків);
б) єдине візуальне та інформаційне оформлення комунікації в межах антикорупційної діяльності держави та здійснення заходів, передбачених Програмою (10 відсотків);
в) єдині керівні принципи комунікації для імплементації єдиного візуального та інформаційного оформлення комунікації антикорупційної діяльності держави, що включатимуть перелік аналітичних даних, рекомендації, приклади успішних комунікацій, а також шляхи подолання невдалих комунікацій (10 відсотків);
г) перелік програм та проектів, що мають бути виконані в межах Стратегії комунікації центральними органами виконавчої влади (за погодженням), зокрема відповідних медіа-проектів, трансляція яких передбачається в ефірі телебачення та радіомовлення (5 відсотків);
д) джерела фінансування для реалізації Стратегії комунікацій (5 відсотків)

2
0 / 30%

у Національному агентстві утворено антикорупційний медіа-центр, який проводить моніторинг інформаційного поля щодо антикорупційної політики та формує рекомендації для державних органів для підвищення рівня інформування громадян про антикорупційну політику

3
0 / 20%

Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції реалізована щонайменше на 60 відсотків

4
0 / 10%

за результатами опитування населення встановлено, що:
а) кількість громадян, які називають корупцію дуже серйозною проблемою для України, не перевищує 60 відсотків (4 відсотки);
б) індекс сприйняття поширеності корупції зменшився з 4,39 у 2021 році до 3,9 у 2025 році (у 2023 – 4,2; у 2024 – 4,05) (6 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)