Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1
1
Виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 100%)

Заходи — 1

1.5.1.5.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, яким встановлено, що звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій, передбачені статтею 17 Закону України “Про політичні партії в Україні”, які не були подані політичними партіями за попередні звітні періоди під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, а також у період дії правового режиму воєнного стану, подаються до Національного агентства не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, що настає за кварталом, в якому дію правового режиму воєнного стану припинено або скасовано

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 60%

набрав чинності закон, яким встановлено обмеження права на участь у виборчому процесі політичної партії, у разі незаконного неподання нею до Національного агентства два і більше разів підряд або тричі протягом останніх двох звітних років звіту про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру

2
0 / 40%

набрав чинності закон, яким передбачено відновлення обов’язку подання політичними партіями до Національного агентства звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)