Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
3 1 1
5
Виконано Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 3 ( 60%)

Заходи — 5

1.5.3.2.1. Розроблення проектів спільних актів Національного агентства та інших державних органів, які є держателями інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів, баз даних, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну інформацією ІТ-системи Національного агентства з іншими електронними та довідковими системами, реєстрами, базами даних

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.2.2. Проведення громадського обговорення проектів актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.2.3. Погодження проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.2.4. Прийняття проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.2.5. Проведення перевірки поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо:
1) своєчасності подання фінансової звітності;

2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії;
3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії;
4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 60%

набрали чинності спільні акти Національного агентства та інших державних органів, органів виконавчої влади, які є держателями інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів, баз даних (НКЦПФР, Держгеокадастр та Єдина система електронних публічних закупівель Prozorro), якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну інформацією

2
0 / 40%

подані до Національного агентства фінансові звіти за відповідний період в автоматичному режимі на предмет дотримання політичними партіями та суб’єктами виборчого процесу вимог законодавства щодо:
а) своєчасності подання фінансової звітності (для політичних партій та суб’єктів виборчого процесу) (10 відсотків);
б) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами (для політичних партій та суб’єктів виборчого процесу) (10 відсотків);
в) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії (для політичних партій) (10 відсотків);
г) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на встановлену граничну суму року, в якому здійснюється внесок, протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії (для політичних партій) (10 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)