Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 1 2
4
Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 4

1.5.3.3.1. Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким визначено правила проведення вибіркової перевірки фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу (крім кандидатів на пост Президента України та політичних партій) відповідно до визначених критеріїв ризиків

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.3.3. Погодження проекту нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.3.4. Щоквартальне інформування 100 відсотків політичних партій, у діяльності яких виявлено ризикові операції за результатом моніторингу у відповідному кварталі в автоматичному режимі Національним агентством

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 60%

набрав чинності закон, яким визначено:
а) моніторинг, як систему постійного спостереження за фінансово-господарською та іншої діяльністю політичних партій з метою ідентифікації ризиків (20 відсотків);
б) суб’єкта затвердження правил проведення моніторингу фінансово-господарської та іншої діяльності політичних партій (20 відсотків);
в) обов’язок здійснення Національним агентством аналізу звітів, які подано суб’єктами виборчого процесу (крім кандидатів на пост Президента України та політичних партій), у повному обсязі на предмет своєчасності їх подання, а також вибірково – з урахуванням ризиків фінансово-господарської та іншої діяльності (20 відсотків)

2
0 / 20%

набрав чинності підзаконний акт, яким визначено правила проведення вибіркової перевірки фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу (крім кандидатів на пост Президента України та політичних партій) відповідно до визначених критеріїв ризиків

3
0 / 20%

Національне агентство інформує всі політичні партії, в діяльності яких виявлено ризикові операції за результатами моніторингу їх діяльності у відповідному кварталі, в автоматичному режимі

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)