Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 100%

Національне агентство затвердило оновлені (порівняно з чинними станом на 2020 рік):
а) Порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
б) Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
в) форму звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
г) форму висновку про результати перевірки звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру