Відгук громадськості

Захід

1.5.1.1.1. Супроводження розгляду проекту Закону України “Про політичні партії” у Верховній Раді України (зокрема, у разі застосування до нього Президентом України права вето) після проведення консультацій із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України, відповідно до якого:
1) забезпечено сприятливі умови для утворення та державної реєстрації політичних партій шляхом виключення вимоги до рішення про створення політичної партії щодо збору підписів в кількості не менше 10 тис. громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраних не менш як у двох третинах районів мм. Києва і Севастополя, а також не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим;
2) зобов’язано Центральну виборчу комісію щороку до 1 лютого подавати до Мін’юсту інформацію про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року;
3) зобов’язано Мін’юст звернутися до суду з позовом про анулювання державної реєстрації політичної партії у разі отримання від Центральної виборчої комісії інформації про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року;
4) визначено принципи утворення та діяльності політичних партій, зокрема: верховенства права, законності, поваги до конституційного ладу та суверенітету держави, недопущення дискримінації, дотримання рівності та внутрішньопартійної демократії, репрезентативності, інституціоналізації, прозорості та відкритості діяльності політичної партії;
5) визначено вимоги до змісту статуту політичної партії, які включають, зокрема, визначення в статуті: обсягу та строків повноважень керівних, контрольно-ревізійних та інших статутних органів політичної партії, порядку зміни їх складу; процедур та гарантій скликання політичною партією позачергових з’їздів (зборів, конференцій), зокрема на вимогу визначеної кількості членів партії та/або на вимогу організацій партії; загальної структури та повноважень структурних утворень політичної партії;
6) визначено створення політичними партіями арбітражних органів, уповноважених розглядати питання щодо виконання вимог статуту членами партії, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності арбітражних органів політичної партії;
7) встановлено обмеження права на участь у виборчому процесі політичної партії у разі неподання нею до Національного агентства два і більше разів підряд або тричі протягом останніх двох звітних років звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
8) визначено новий механізм розподілу бюджетних коштів з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єра на виборах народних депутатів України: право на отримання державного фінансування мають політичні партії, які на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі;
9) визначено вичерпний перелік:
а) заборон політичним партіям використовувати кошти державного фінансування, зокрема для фінансування діяльності, яка не передбачена або заборонена статутом політичної партії; погашення будь-якої заборгованості, що утворилася у політичної партії до дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; перерахування до виборчих фондів;
б) пріоритетних напрямів використання політичними партіями коштів державного фінансування, зокрема на розвиток політичних партій відповідно до їх статутних завдань, підвищення якості комунікацій та зав’язків політичних партій з виборцями, підвищення інтересу жінок та молоді до політичної діяльності;
10) визначено моніторинг як систему постійного спостереження за фінансово-господарською та іншою діяльністю політичних партій з метою ідентифікації ризиків;
11) визначено суб’єкта затвердження правил проведення моніторингу фінансово-господарської та іншої діяльності політичних партій

Статус заходу:

Не розпочато

Захід спрямований на досягнення ОСР:

1.5.1.1. На законодавчому рівні забезпечено сприятливі умови для утворення політичних партій, зокрема спрощено порядок створення та державної реєстрації політичних партій

Вирішення Проблеми:

1.5.1. Обтяжливий та непрозорий механізм утворення, діяльності та припинення політичних партій

Строки виконання:

01.03.2023 - до підписання Закону Президентом України

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції
співвиконавці:
Міністерство юстиції України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010)

Показник виконання:

Закон підписано Президентом України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Станом на 31.03.2024 відповідний законопроект не зареєстровано у Верховній Раді України, у зв’язку з чим супроводжувати його розгляд наразі неможливо.

Результати моніторингу (щоквартально):

09.05.2024:
Виконання заходу не розпочато
01.02.2024:
Виконання заходу не розпочато
09.11.2023:
Виконання заходу не розпочато
14.08.2023:
Виконання заходу не розпочато

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: