Відгук громадськості

Захід

2.2.4.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, предметом якого є вивчення, аналіз та узагальнення:
1) номенклатури та вимог до структури та змісту аналітичних і консультаційних документів інституцій Європейського Союзу щодо перспективи узгодження з ними номенклатури та вимог до структури і змісту аналітичних і консультаційних документів, що використовуються суб’єктами, відповідальними за формування державної політики у відповідній сфері в Україні;
2) реальних інформаційних потреб суб’єктів, відповідальних за формування державної політики у відповідній сфері в Україні, та перспектив їх задоволення, у тому числі за рахунок удосконалення системи збору, аналізу, узагальнення та доступу до статистичної інформації;
3) практики інституцій Європейського Союзу щодо проведення консультацій із стейкхолдерами

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

31.03.2024

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.2.4.1. У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами

Вирішення Проблеми:

2.2.4. Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.09.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство з питань державної служби України

Джерела фінансування:

державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги

Показник виконання:

аналітичне дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади проведено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Забезпечено проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, спрямоване на вдосконалення процедур прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій владі.

Ключовими обставинами, які унеможливлювали своєчасне завершення виконання заходу були:

- складність та широта предмету дослідження;

- значний обсяг нормативного та емпіричного матеріалу, який мав бути підданий аналізу, порівнянню та узагальненню;

- складність залучення зовнішніх експертів для участі в дослідженні.

У зв’язку з цим НАДС зверталося до НАЗК з пропозицією щодо перенесення строків виконання завдань на шість місяців.

Результати моніторингу (щоквартально):

15.05.2024:
Захід виконано невчасно та повністю
14.02.2024:
Захід не виконано
15.11.2023:
Захід не виконано
15.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Додаткові джерела інформації: