Відгук громадськості

Захід

2.6.4.3.1. Розроблення проекту наказу Міноборони про оприлюднення інформації щодо наданого військовослужбовцям житла, яким визначено:
1) запровадження реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування;
2) реєстр оприлюднений на офіційному веб-сайті Міноборони

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

31.03.2024

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.6.4.3. Інформація про надане військовослужбовцям житло оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міноборони із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування

Вирішення Проблеми:

2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців

Строки виконання:

01.01.2024 - 29.02.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство оборони України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект наказу розроблено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

За інформацією Міноборони: "До проєкту наказу Міністерства оборони України “Про внесення Змін до Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями” внесено пункт 11, яким передбачено, що за результатами роботи Комісії з контролю та на підставі наданих Головним управлінням капітальних вкладень даних Центральне управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України щороку до 01 лютого забезпечує висвітлення інформації стосовно наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування на офіційному вебсайті Міноборони із додержанням вимог Закону України “Про захист персональних даних”. Проєкт вказаного наказу знаходиться на внутрішньому погоджені у Міністерстві оборони України".

Відповідний захід є частково виконаним, оскільки пунктом 11 проєкту наказу не передбачено форми публікації такої інформації, яка полягає в запровадженні реєстру.

Результати моніторингу (щоквартально):

03.05.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
12.02.2024:
Виконання заходу не розпочато

Додаткові джерела інформації: