Захід

2.7.1.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про впровадження електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “е-Stock”, яка:
1) в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу в лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо;
2) забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів;
3) інтегрована з процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій;
4) інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я;
5) формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціями;
6) забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів;
7) надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами;
8) передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї;
9) забезпечує автоматизовану публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних

Статус заходу:

Виконується

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.1. Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.01.2024 - 31.08.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України
співвиконавці:
Міністерство цифрової трансформації України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

постанову Кабінету Міністрів України прийнято

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що "з 02.01.2023 року до 1 січня 2025 року здійснюється реалізація експериментального проекту з впровадження та функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “e-Stock” (постанова Кабінет Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1483, зі змінами внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1383). Основними завданнями вказаної системи є встановлення організаційних засад для покращення управління запасами лікарських засобів та медичних виробів та удосконалення процесу моніторингу залишків препаратів у лікарнях та забезпечити доступність інформації про ліки для пацієнтів. За результатами реалізації експериментального проєкту Міністерством охорони здоров'я України до 15 січня 2025 р. буде подано Кабінету Міністрів України звіт про результати реалізації експериментального проекту та пропозиції щодо вдосконалення законодавства стосовно функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “e-Stock”".

Таким чином, можемо констатувати, що захід виконується у межах звітного періоду, однак прогрес його виконання відсутній.

Принагідно звертаємо увагу на те, що відповідно до Державної антикорупційної програми кінцевим терміном виконання вказаного заходу є 31 серпня 2024 року, відтак до цього терміну постанова про впровадження електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “е-Stock” має бути поданою до Кабінету Міністрів України.

Результати моніторингу (щоквартально):

05.02.2024:
Прогресу виконання заходу немає
09.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Додаткові джерела інформації: