Захід

2.7.1.1.2. Розроблення та затвердження технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка:
1) в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про потребу в лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо;
2) забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів;
3) інтегрована з процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій;
4) інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я;
5) формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям;
6) забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів;
7) надає можливість здійснювати прозорі розрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами;
8) передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї;
9) передбачає публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних

Статус заходу:

Виконується

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.1. Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпунктах 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 - три місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпунктах 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України
співвиконавці:
Міністерство цифрової трансформації України

Джерела фінансування:

державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік або обсягу міжнародної технічної допомоги

Показник виконання:

технічне завдання затверджено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я:

1)Розроблено технічні вимоги (далі- ТВ) до модулю “Облік” e-Stock, який покриває процеси з роботою і отриманням даних:

про наявність лікарських засобів та медичних виробів (далі-ЛЗ/МВ) в закладах охорони здоров'я (далі - ЗОЗ), що повністю або частково фінансуються з державного/місцевих бюджетів;

про потребу в ЛЗ/МВ в ЗОЗ, що повністю або частково фінансуються з державного/місцевих бюджетів;

про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в ЗОЗ

Ведуться перемовини з донором SAFEMed щодо фінансування розробки з терміном реалізації у 2023-2024 році.

2)Завершено розробку модулю “Потреба”, який дозволяє забезпечити оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі ЛЗ закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з дербюджету.

В січні 2023 успішно проведено пілот зі збору потреби на 2023 рік з 168 ЗОЗ щодо визначення потреби по двом напрямкам-доросла онкологія та ендопротези. З 04.07.2023 запущено збір потреби на 2023, який планується завершити в жовтні 2023 року.

Подальше розширення функціоналу з визначення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з місцевого бюджету, заплановано на 2024 рік.

3)Проведена закупівля розробки модуля “Закупівлі” e-Stock щодо інтеграції з процедурами централізованих закупівель ЛЗ/МВ за кошти дербюджету. Плановий термін завершення розробки - 4кв 2023 року. Розширення функціональності по закупівлям за кошти місцевих бюджетів та закупівель міжнародних організацій запланована на 2024-2025 рік у разі наявності фінансування.

4)Запланована інтеграція з Державним реєстром лікарскьких засобів та Державним реєстром медичних виробів.

Інтеграція з електронною системою охорони здоров'я в частині поновлення інформації щодо залишків ЛЗ/МВ у закладах і установах охорони здоров’я в процесах приймання, видачі, повернення, інвентаризації, утилізації запланована на 2у половину 2024 після завершення розробки модулю “Облік” в e-Stock.

5)Ведеться пошук фінансування щодо написання ТВ, розробки модулю “Звітності”, який планується розбудовувати на базі Business Intelligence рішення.

6)забезпечує в режимі реального часу прозорий облік ЛЗ/МВ;

Розроблено ТВ до модулю “Облік” e-Stock, який покриває процеси з роботою і отриманням даних:

про наявність ЛЗ/МВ в ЗОЗ, що повністю або частково фінансуються з державного бюджетів;

про використання та утилізацію ЛЗ/МВ в ЗОЗ

Ведуться перемовини з донором SAFEMed щодо фінансування розробки з терміном реалізації у 2023-2024 році.

7-9) Ведеться пошук фінансування".

З огляду на це, можемо констатувати, що прогрес виконання вказаного заходу у порівнянні з попереднім кварталом відсутній, однак він перебуває на стадії виконання у межах звітного періоду.

Результати моніторингу (щоквартально):

05.02.2024:
Прогресу виконання заходу немає
08.11.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство охорони здоров'я України: ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ e-STOCK

Додаткові джерела інформації: