Відгук громадськості

Захід

2.5.1.1.1. Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення систематизації та публічного доступу до чинної містобудівної документації в повному обсязі, інтеграцію її до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема, шляхом:
1) наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва матеріалами містобудівної документації (крім інформації з обмеженим доступом);
2) надання можливості доступу в режимі перегляду до містобудівної документації за будь-якою адміністративно-територіальною одиницею чи територіальною громадою з деталізацією до окремої земельної ділянки (крім інформації з обмеженим доступом);
3) надання можливості працівникам уповноважених органів містобудування та архітектури вносити та оновлювати містобудівну документацію відповідного рівня в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;
4) надання можливості використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва геопросторових наборів даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних (крім інформації з обмеженим доступом)

Статус заходу:

Виконується

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.5.1.1. Завершено впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Вирішення Проблеми:

2.5.1. Непублічність інформації у сфері містобудування та землеустрою обумовлює корупцію та можливість здійснювати будівництво всупереч вимогам законодавства

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.12.2025

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

містобудівну документацію до Єдиної електронної системи у сфері будівництва інтегровано

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

За інформацією Мінінфраструктури триває процес наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва матеріалами містобудівної документації здійснюється наразі органами місцевого самоврядування при підготовці до видачі містобудівних умов та обмежень (п.п. 1 заходу)

Водночас за інформацією Мінінфраструктури реалізація усіх інших функцій (підпункти 2-4 заходу) передбачається в рамках створення містобудівного кадастру на державному рівні (МБКД), а не на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). ЄДЕССБ відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є складовою містобудівного кадастру. Мінінфраструктури в рамках виконання бюджетної програми КПКВК 2751110 здійснюється створення МБКД. У 2023 році завершено реалізацію етапу "Ескізний проєкт створення МБКД".

Результати моніторингу (щоквартально):

05.02.2024:
Прогрес виконання заходу наявний
06.11.2023:
Прогрес виконання заходу наявний
14.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки: