Відгук громадськості

Захід

2.2.3.3.2. Реалізація першого етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

07.11.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.2.3.3. Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій

Вирішення Проблеми:

2.2.3. Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері

Строки виконання:

01.09.2023 - 31.03.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство цифрової трансформації України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

реалізовано перший етап розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1156, якою визначено процедуру надання комплексної електронної публічної послуги «е-Підприємець», що забезпечує спрощення умов для започаткування та/або провадження підприємницької діяльності та складається з таких електронних публічних послуг:

– державна реєстрація фізичної особи підприємцем;

– державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

– подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

– реєстрація платником єдиного податку;

– реєстрація платником податку на додану вартість;

– реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій, а також пошук фіскального чека;

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

– подання інформації про попит на робочу силу (вакансії);

– державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

– видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

– відкриття банківського рахунка.

Послуга «е-Підприємець» надається за бажанням фізичної особи, яка має намір започаткувати та/або провадити підприємницьку діяльність.

Надання електронних публічних послуг, які входять до складу послуги «е-Підприємець», засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг є альтернативним способом їх отримання та не виключає можливості отримання цих послуг у визначеному законодавством порядку.

Єдиний державний веб-портал електронних послуг забезпечує можливість вибору заявником електронних публічних послуг, які він бажає отримати у складі послуги «е-Підприємець».

Результати моніторингу (щоквартально):

15.05.2024:
Захід виконано вчасно і повністю
17.08.2023:
Виконання заходу не розпочато

Додаткові джерела інформації: