Відгук громадськості

Захід

1.5.2.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, яким установлено:
1) обмеження загального річного розміру (суми) внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина України: не більше 20 відсотків його сукупного доходу за останні п’ять календарних років;
2) заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, які діють в чужих інтересах

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

03.03.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

1.5.2.1. Усунуто можливості для здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків

Вирішення Проблеми:

1.5.2. Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.04.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010)

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Доопрацьовані матеріали проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» з урахуванням вимог нормопроектувальної техніки та проведеної консультації з Міністерством юстиції України листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.03.2023 № 50-20/4610-23 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

26.06.2023 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» зареєстровано у Верховній Раді України за № 9419.

Результати моніторингу (щоквартально):

09.08.2023:
Захід виконано вчасно і повністю

Додаткові джерела інформації: