Відгук громадськості

ОСР

2.5.1.1. Завершено впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Вирішення Проблеми:

2.5.1. Непублічність інформації у сфері містобудування та землеустрою обумовлює корупцію та можливість здійснювати будівництво всупереч вимогам законодавства

Строки виконання всіх заходів в межах ОСР

01.03.2023 - 31.12.2025

Виконання заходів ДАП в межах ОСР

Загальна кількість заходів – 6
3 3
Виконується Не розпочато

Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

0%
6

Зведена загальна інформація про Заходи

Назва заходу Головний виконавець Співвиконавці Показник виконання Результати моніторингу (останні) Статус
1 2.5.1.1.1 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення систематизації та публічного доступу до чинної містобудівної документації в повному обсязі, інтеграцію її до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема, шляхом:
1) наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва матеріалами містобудівної документації (крім інформації з обмеженим доступом);
2) надання можливості доступу в режимі перегляду до містобудівної документації за будь-якою адміністративно-територіальною одиницею чи територіальною громадою з деталізацією до окремої земельної ділянки (крім інформації з обмеженим доступом);
3) надання можливості працівникам уповноважених органів містобудування та архітектури вносити та оновлювати містобудівну документацію відповідного рівня в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;
4) надання можливості використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва геопросторових наборів даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних (крім інформації з обмеженим доступом)
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України містобудівну документацію до Єдиної електронної системи у сфері будівництва інтегровано
Прогрес виконання заходу наявний
Виконується
2 2.5.1.1.2 Запроваджено в роботу сервіс валідації та публічного обговорення проектів (зокрема електронні громадські обговорення) містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Єдина державна електронна система у сфері будівництва містить розділ для публічного обговорення проектів містобудівної документації
Виконання заходу не розпочато
Не розпочато
3 2.5.1.1.3 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, зокрема, шляхом:
1) відображення об’єктів нерухомого майна в Державному земельному кадастрі та інтеграцію інформації про об’єкти нерухомого майна і об’єкти будівництва (видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні умови і обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), доступу до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про об’єкти будівництва у складі Державного земельного кадастру;
2) отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Міністерство юстиції України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інтегровано
Прогресу виконання заходу немає
Виконується
4 2.5.1.1.4 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та електронним реєстром об’єктів культурної спадщини не лише за адресою, а і за геопросторовими даними об’єктів та реєстраційним номером об’єкта культурної спадщини Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Міністерство культури та інформаційної політики України електронний реєстр об’єктів культурної спадщини до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інтегровано Не розпочато
5 2.5.1.1.5 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запропоновано внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яким передбачено можливість надання в електронній формі лише тих адміністративних послуг, для яких законами України визначено порядок надання послуги, перелік документів, необхідний для отримання послуги, підстави для відмови, повернення на доопрацювання, погодження заявки (надання послуги) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України проект закону подано до Верховної Ради України
Прогресу виконання заходу немає
Виконується
6 2.5.1.1.6 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запропоновано внесення змін до деяких законів України і передбачено:
1) внесення адміністратором центру надання адміністративних послуг відомостей до Реєстру будівельної діяльності під час отримання документів від замовника у паперовій формі;
2) удосконалення механізму виконання органом державного архітектурно-будівельного контролю рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, про задоволення скарги та зобов’язання щодо повторного розгляду
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України проект закону подано до Верховної Ради України
Виконання заходу не розпочато
Не розпочато

Індикатори досягнення ОСР

Загальна кількість індикаторів – 6

Повністю досягнуті індикатори – 0

Частково досягнуті індикатори – 0

Індикатори з оцінкою 0% – 6

Зведена загальна інформація про Індикатори досягнення

Індикатори Вага (%)
1 забезпечено систематизацію та публічний доступ до чинної містобудівної документації в повному обсязі, інтеграцію її до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема, шляхом:
а) наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва матеріалами містобудівної документації (крім інформації з обмеженим доступом) (5 відсотків);
б) надання можливості доступу в режимі перегляду до містобудівної документації по будь-якій адміністративно-територіальній одиниці чи територіальній громаді із деталізацією до окремої земельної ділянки (крім інформації з обмеженим доступом) (10 відсотків);
в) надання можливості працівникам уповноважених органів містобудування та архітектури вносити та оновлювати містобудівну документацію відповідного рівня в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (5 відсотків);
г) надання можливості використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва геопросторових наборів даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних (крім інформації з обмеженим доступом) (5 відсотків)
25%
2 запроваджено в роботу сервіс валідації та публічного обговорення проектів (зокрема електронні громадські обговорення) містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва 10%
3 забезпечено інтеграцію та електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, зокрема, шляхом:
а) відображення об’єктів нерухомого майна в Державному земельному кадастрі та інтеграції інформації про об’єкти нерухомого майна і об’єкти будівництва (видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні умови і обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), доступу до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про об’єкти будівництва у складі Державного земельного кадастру (15 відсотків);
б) отримання державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна (10 відсотків)
25%
4 інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та електронним реєстром об’єктів культурної спадщини не лише за адресою, а і за геопросторовими даними об’єктів та реєстраційним номером об’єкта культурної спадщини 15%
5 набрав чинності закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яким передбачено можливість надання в електронній формі лише тих адміністративних послуг, для яких законами України визначено порядок надання послуги, перелік документів, необхідний для отримання послуги, підстави для відмови, повернення на доопрацювання, погодження заявки (надання послуги) 15%
6 набрав чинності закон щодо внесення змін до деяких законів України, яким удосконалено:
а) порядок надання адміністративних послуг, що пов’язані із внесенням відомостей до Реєстру будівельної діяльності (5 відсотків);
б) механізм виконання органом державного архітектурно-будівельного контролю рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, про задоволення скарги та зобов’язання щодо повторного розгляду (5 відсотків)
10%

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: