Проблема

1.5.2. Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними

Загальна інформація щодо проблеми

Основними причинами, які зумовлюють проблему надмірного впливу на політичні партії та виборчі кампанії окремих фізичних та юридичних осіб, що призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними, є:
можливість здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для таких внесків, що зумовлено прогалинами в законодавстві, а саме:
- відсутністю закріплення на законодавчому рівні співвідношення розмірів внесків, наданих фізичними особами на користь політичних партій, з розмірами їх доходів, що можуть бути підтвердженні документально;
- відсутністю законодавчо визначеної заборони здійснення внесків фізичними особами, які діють в інтересах інших осіб, зокрема представників фінансово-промислових груп, олігархів;
непоширення механізму розподілу коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій на політичні партії, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єру на виборах народних депутатів України, але отримали значну підтримку виборців. Такі партії стають привабливим об’єктом для “інвестицій” окремих фізичних осіб, що призводить до їх фінансової залежності від окремих фізичних та/або юридичних осіб, а отже створює передумови для відстоювання такими партіями не публічного інтересу виборців, а приватних інтересів осіб, які здійснюють їх фінансування;
відсутність переліку заборон щодо використання політичними партіями коштів державного фінансування та законодавчо визначених пріоритетних напрямів використання цих коштів, що призводить до того, що всі витрати, здійснені політичними партіями, можна віднести до витрат на “статутну діяльність”. Враховуючи те, що термін “статутна діяльність” законодавством не визначений та не встановлено пріоритетних напрямів використання коштів державного фінансування, зазначена прогалина законодавства може призвести до спрямування цих коштів на інші потреби, зокрема в інтересах третіх осіб;
відсутність порядку використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії, що є підґрунтям для “прихованої реклами”, яка маскується під звичайні новини та публікації, що вводить в оману виборців та порушує принцип вільних та рівних виборів.
Розгорнути...

Виконання заходів ДАП в межах проблеми

Загальна кількість ОСР – 4
Всі заходи ДАП
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
має розпочатись має бути завершено
1 1
2
Виконано Виконується
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 (50%)

Строки виконання всіх заходів

01.03.2023 - 30.04.2023

Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями

Національне агентство з питань запобігання корупції

100%
1

Міністерство культури та інформаційної політики України

0%
1

Досягнення ОСР в межах Проблеми

Загальна кількість ОСР – 4

Зведена загальна інформація про ОСР та заходи в межах ОСР

Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Відмітка про виконання % виконаних заходів (повністю та частково)
1.1. ОСР 1.5.2.1 Усунуто можливості для здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків 1.5.2.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, яким установлено: 1) обмеження загального річного розміру (суми) внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина України: не більше 20 відсотків його сукупного доходу за останні п’ять календарних років; 2) заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, які діють в чужих інтересах Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
100% 1/ 1
4.1. ОСР 1.5.2.4 Встановлено порядок використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії 1.5.2.4.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування Президентом України права вето) проекту Закону України “Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації” (реєстраційний номер 8310 від 27 грудня 2022 р.) Міністерство культури та інформаційної політики України Прогресу виконання заходу немає Виконується
0% 0/ 1

Ключові джерела про стан проблеми:

Оцінка ситуації міжнародними моніторинговими механізмами та організаціями: