Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
4 1 1 2
8
Виконано Виконано частково Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 5 ( 62.5%)

Заходи — 8

1.1.1.3.1. Створення на офіційному веб-сайті Національного агентства окремої сторінки, на якій відображається ключова статистична інформація про стан протидії корупційним і пов’язаним з корупцією кримінальним правопорушенням

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.3.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону, яким на Національне агентство покладено обов’язок запровадити та забезпечити постійне ведення Єдиного загальнодержавного обліку “Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією” як частини інформаційної системи моніторингу

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.3.3. Розроблення та затвердження Порядку ведення Національним агентством Єдиного загальнодержавного обліку “Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією”, а також форм надання відповідної інформації органами Національної поліції, органами прокуратури та ДСА

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.3.4. Забезпечення відкритого цілодобового доступу до Єдиного загальнодержавного обліку “Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією” через інформаційну систему моніторингу

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.3.5. Створення на офіційному веб-сайті Національного агентства окремої сторінки “Бібліотека основних соціологічних досліджень”, на якій розміщено соціологічні дослідження, що проводилися в Україні за останні десять років і розкривали ті чи інші питання сприйняття, поширеності чи причини корупції, а також ефективності запобігання та протидії їй

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.3.6. Створення на офіційному веб-сайті Національного агентства окремої сторінки “Бібліотека ґрунтовних аналітичних досліджень”, на якій розміщено найбільш комплексні та ґрунтовні праці (монографії, дисертації, підручники, збірки праць тощо) останніх років у сфері запобігання та протидії корупції

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.3.7. Створення на офіційному веб-сайті Національного агентства окремої сторінки “Наукова періодика”, на якій розміщено наукові статті останніх років, присвячені проблемам запобігання та протидії корупції

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.3.8. Надсилання щопівроку ключової інформації у сфері запобігання та протидії корупції до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, Національної ради з питань антикорупційної політики, а також інших органів державної влади з метою надання зазначеним органам можливості враховувати цю інформацію під час формування антикорупційної та галузевої політики

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 5

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 20%

набрав чинності закон, яким на Національне агентство покладено обов’язок забезпечити постійне ведення Єдиного загальнодержавного обліку “Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією”

2
0 / 20%

забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного загальнодержавного обліку “Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією” через інформаційну систему моніторингу

3
0 / 20%

на офіційному вебсайті Національного агентства створено:
а) окрему сторінку, на якій відображається ключова статистична інформація про стан протидії корупційним і пов’язаним з корупцією кримінальним правопорушенням (5 відсотків);
б) окрему сторінку “Бібліотека основних соціологічних досліджень”, на якій розміщено соціологічні дослідження, що проводилися в Україні за останні десять років і розкривали питання сприйняття, поширеності чи причини корупції, а також ефективності запобігання та протидії їй (5 відсотків);
в) окрему сторінку “Бібліотека ґрунтовних аналітичних досліджень”, на якій розміщено найбільш комплексні та ґрунтовні праці (монографії, дисертації, підручники, збірки праць тощо) останніх років у сфері запобігання та протидії корупції (5 відсотків);
г) окрему сторінку “Наукова періодика”, на якій розміщено наукові статті останніх років, опублікованих у наукових періодичних виданнях та присвячених проблемам запобігання та протидії корупції (5 відсотків)

4
0 / 20%

забезпечено щорічне проведення щонайменше одного дослідження, спрямованого на ідентифікацію найбільш поширених корупційних практик в одній із сфер, найбільш вражених корупцією

5
0 / 20%

ключова інформація у сфері запобігання та протидії корупції двічі на рік надсилається Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України в тому числі комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, Президенту України (в тому числі Національній раді з питань антикорупційної політики), а також іншим державним органам з метою надання їм можливості враховувати цю інформацію під час формування антикорупційної та галузевої політики

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)