Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 1 3
5
Виконано Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 20%)

Заходи — 5

2.3.1.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого:
1) визначено достатність висновку правовласника для підтвердження порушення прав інтелектуальної власності та складення протоколу про порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності;
2) поширено застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на випадки виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та переміщуються поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, шляхом недекларування тощо;
3) посилено адміністративну відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності;
4) включено правовласника до переліку осіб, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.3.1.2.2. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Мінфіну від 9 червня 2020 р. № 281, та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Мінфіну від 30 травня 2012 р. № 648, –– у редакції наказу Мінфіну від 9 червня 2020 р. № 282, відповідно до яких:
1) зазначені нормативно-правові акти приведені у відповідність із змінами до Митного кодексу України, зазначеними у підпункті 2.3.1.2.1;
2) митному органу надано право на проведення консультації з правовласником під час митного огляду товарів;
3) запроваджено реагування на систематичність випадків, коли правовласники, підтверджуючи висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, відмовляються (не мають наміру) від застосування до таких товарів заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності або інших дій, передбачених законодавством;
4) запроваджено виключно електронну форму інформаційної взаємодії між митними органами та правовласниками (подання заяв до митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності, застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності)

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.3.1.2.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.3.1.2.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.3.1.2.4. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.3.1.2.2, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.3.1.2.5. Розроблення та введення в експлуатацію нових програмно-інформаційних комплексів, спрямованих, зокрема, на:
1) забезпечення можливості відстеження дій, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, як з боку митних органів, так і з боку правовласників;
2) прискорення взаємодії між митними органами та правовласниками шляхом переходу до інформаційного обміну в електронній формі;
3) застосування стандартизованих підходів до фіксації всіх дій та рішень, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, розширення переліку інформації, яка акумулюється у відповідних програмно-інформаційних комплексах, з метою розширення можливостей для аналізу, звітування, а також удосконалення системи управління ризиками;
4) створення додаткових джерел інформації для використання митними органами під час здійснення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;
5) впровадження інтелектуальних систем аналізу ефективності роботи митних органів за напрямом сприяння захисту прав інтелектуальної власності та подальшого вдосконалення бізнес-процесів

Головний виконавець: Державна митна служба України

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 50%

середньомісячна кількість зупинень митного оформлення товарів, щодо яких правовласником підтверджено висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, становить більше 100 випадків

2
0 / 20%

співвідношення загальної кількості випадків застосування процедури знищення товарів, зміни маркування на товарах та їх упаковці, кількості протоколів про порушення митних правил, кількості звернень до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, до загальної кількості призупинень митного оформлення товарів, щодо яких правовласником підтверджено, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, становить більше 50 відсотків

3
0 / 20%

розроблено та введено в експлуатацію нові програмно-інформаційні комплекси, пов’язані із сприянням захисту прав інтелектуальної власності, а саме: “Інформаційний обмін між митними органами та правовласниками”, “Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу”, “Заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності”

4
0 / 10%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сфері митної політики оцінюють ефективність застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на митниці як високу або дуже високу
(10 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сфері митної політики оцінюють ефективність застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на митниці як високу або дуже високу
(7 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сфері митної політики оцінюють ефективність застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на митниці як високу або дуже високу
(4 відсотки)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)