Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
3 2 4
9
Виконано Виконується Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 3 ( 33.3%)

Заходи — 9

1.1.1.6.1. Розроблення та затвердження Порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки, затвердженої Законом України
від 20 червня 2022 р. № 2322-IX “Про засади державної антикорупційної політики на 2021—2025 роки” (далі — Антикорупційна стратегія), та Програми

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.6.2. Розроблення та затвердження наказом Національного агентства Положення про Раду з питань формування та реалізації антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.6.3. Затвердження персонального складу Ради з питань формування та реалізації антикорупційної політики, до якого передусім входять Голова Національного агентства (співголова Ради), голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією (співголова Ради), Міністр юстиції або його заступник, Директор Національного антикорупційного бюро, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за згодою), Голова АРМА, Голова Вищого антикорупційного суду (за згодою)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.6.4. Розроблення та затвердження наказом Національного агентства Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві), яке, зокрема, визначає, що основними завданнями цього органу є:
1) сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії і виконання заходів Програми;
2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики (зокрема щодо удосконалення нормативно-правової бази)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.6.5. Формування пропозицій щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики та подання їх Кабінету Міністрів України

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.6.6. Затвердження персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики, співголовами якої за посадами є Голова Національного агентства та Міністр Кабінету Міністрів України

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.6.7. Вжиття Національним агентством заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів. Зокрема, не рідше ніж один раз на квартал Національне агентство звертається з офіційними листами до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи, щодо яких вони визначені виконавцями

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.6.8. Забезпечення щоквартального інформування Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України (зокрема комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією) та Президента України про стан реалізації Програми

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.6.9. Проведення аналізу питання щодо створення територіальних органів Національного агентства та прийняття за його результатами обґрунтованого рішення щодо їх створення або відсутності такої необхідності

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 40%

визначено порядок координації реалізації Антикорупційної стратегії та Програми

2
0 / 30%

Національне агентство не рідше ніж один раз на квартал звертається з листами до виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали покладені на них завдання

3
0 / 30%

Національне агентство щокварталу інформує Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України та Президента України про стан реалізації Програми

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)