ЗВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ, ПРОБЛЕМ ТА ОСР

ОСР: 2.5.1.1. Завершено впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Прогрес виконання заходів станом на 24.04.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
3 3
6
Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)
Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Статус % виконання заходів (повністю та частково) Оцінка досягнення ОСР Середній рівень ОСР
Напрямок 2.5. Будівництво, земельні відносини та інфраструктура
0% 0 / 6
0.0%
Проблема 2.5.1. Непублічність інформації у сфері містобудування та землеустрою обумовлює корупцію та можливість здійснювати будівництво всупереч вимогам законодавства
0% 0 / 6
0.0%
1.1 ОСР 2.5.1.1. Завершено впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва 2.5.1.1.1 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення систематизації та публічного доступу до чинної містобудівної документації в повному обсязі, інтеграцію її до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема, шляхом: 1) наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва матеріалами містобудівної документації (крім інформації з обмеженим доступом); 2) надання можливості доступу в режимі перегляду до містобудівної документації за будь-якою адміністративно-територіальною одиницею чи територіальною громадою з деталізацією до окремої земельної ділянки (крім інформації з обмеженим доступом); 3) надання можливості працівникам уповноважених органів містобудування та архітектури вносити та оновлювати містобудівну документацію відповідного рівня в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва; 4) надання можливості використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва геопросторових наборів даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних (крім інформації з обмеженим доступом) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 6
0.0%
1.2 2.5.1.1.2 Запроваджено в роботу сервіс валідації та публічного обговорення проектів (зокрема електронні громадські обговорення) містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 2.5.1.1.3 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, зокрема, шляхом: 1) відображення об’єктів нерухомого майна в Державному земельному кадастрі та інтеграцію інформації про об’єкти нерухомого майна і об’єкти будівництва (видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні умови і обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), доступу до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про об’єкти будівництва у складі Державного земельного кадастру; 2) отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогресу виконання заходу немає Виконується
1.4 2.5.1.1.4 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та електронним реєстром об’єктів культурної спадщини не лише за адресою, а і за геопросторовими даними об’єктів та реєстраційним номером об’єкта культурної спадщини Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
1.5 2.5.1.1.5 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запропоновано внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яким передбачено можливість надання в електронній формі лише тих адміністративних послуг, для яких законами України визначено порядок надання послуги, перелік документів, необхідний для отримання послуги, підстави для відмови, повернення на доопрацювання, погодження заявки (надання послуги) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогресу виконання заходу немає Виконується
1.6 2.5.1.1.6 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запропоновано внесення змін до деяких законів України і передбачено: 1) внесення адміністратором центру надання адміністративних послуг відомостей до Реєстру будівельної діяльності під час отримання документів від замовника у паперовій формі; 2) удосконалення механізму виконання органом державного архітектурно-будівельного контролю рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, про задоволення скарги та зобов’язання щодо повторного розгляду Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато