Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 9 4
14
Виконано Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 7.1%)

Заходи — 14

1.1.1.7.1. Розроблення та затвердження Порядку моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та Програми

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.2. Проведення щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, у порядку, визначеному Національним агентством

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.3. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, після введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу результати такого моніторингу оприлюднюються за її допомогою

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.4. Здійснення щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією та Програмою, у порядку, встановленому Національним агентством

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.5. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах формування та реалізації антикорупційної та правової політик з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у пунктах
1—3 цього додатка

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.6. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах правосуддя, діяльності органів правопорядку та прокуратури з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у пунктах
2 і 3 цього додатка

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.7. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах регулювання економіки та діяльності бізнесу з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпунктах 2.2, 2.3 та 2.4 пункту 2 цього додатка

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.8. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері земельних відносин з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.5 пункту 2 цього додатка

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.9. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері митної політики з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.3 пункту 2 цього додатка

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.10. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері оборони з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.6 пункту 2 цього додатка

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.11. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства результатів щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією, Програмою (після введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу результати такої оцінки оприлюднюються за її допомогою)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.12. Підготовка звіту про стан реалізації Антикорупційної стратегії та Програми із зазначенням здійснених заходів, заходів, що здійснюються, а також нездійснених заходів і відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.13. Підготовка Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках, яка включає в себе всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.1.7.14. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках та її подання Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України та Президенту України

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 25%

визначено порядок моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та Програми

2
0 / 25%

на офіційному вебсайті Національного агентства щокварталу (не пізніше ніж через 60 днів після завершення звітного кварталу) оприлюднюються результати моніторингу стану виконання передбачених Програмою завдань

3
0 / 25%

на офіційному вебсайті Національного агентства щороку (не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним періодом) оприлюднюються результати здійснення оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією та Програмою

4
0 / 25%

у рік завершення дії Антикорупційної стратегії (не пізніше 01 квітня 2025 року) на офіційному вебсайті Національного агентства оприлюднено Національну доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках, яка включає в себе всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)