Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1 2
3
Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 3

2.5.3.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо удосконалення діяльності фондів фінансування будівництва, яким передбачено використання двох способів фінансового контролю забудовника – за графіком будівництва житла та цільовим використанням коштів (авансування забудовнику коштів згідно з етапами будівництва та фінансування забудовника шляхом сканування операцій на рахунку)

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

2.5.3.2.2. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту щодо корупційних ризиків, пов’язаних із процедурою інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва із використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, зокрема щодо наявності корупційних ризиків у діяльності фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

2.5.3.2.3. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, наданих в аналітичному звіті, зазначеному у підпункті 2.5.3.2.2, за участю представників органів державної влади, неурядових та міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 60%

набрав чинності закон щодо удосконалення діяльності фондів фінансування будівництва, яким передбачено використання двох способів фінансового контролю забудовника — за графіком будівництва житла та цільовим використанням коштів (авансування забудовнику коштів згідно з етапами будівництва та фінансування забудовника шляхом сканування операцій на рахунку)

2
0 40%

оприлюднено аналітичний звіт щодо корупційних ризиків, пов’язаних із процедурою інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва із використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, зокрема, щодо наявності корупційних ризиків у діяльності фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)