Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1
1
Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 1

2.5.3.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо визначення змісту та обсягу повноважень органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, уповноважених органів містобудування та архітектури, яким:
1) прибрано всі дискреційні повноваження уповноважених органів, зокрема, замість права діяти певним чином передбачено обов’язок вживати заходів у разі порушення законодавства, заходів для зупинення незаконної діяльності та притягнення до відповідальності, при цьому передбачено обов’язок не лише діяти певним чином, прийнявши передбачені законом рішення (приписи, розпорядження, постанови, подання позову тощо) протягом установленого строку, а і передбачено обов’язок здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень/ужитих заходів;
2) передбачено чіткий перелік документів для надання кожного виду послуги (як для документів дозвільного, так і інформативного та декларативного характеру), перелік можливих дій (реакцій) уповноважених органів у разі отримання заявки (погодження, відмова, на доопрацювання, скасування тощо), чіткий перелік підстав для погодження (реєстрації, видачі дозволу), відмови у видачі документа, повернення на доопрацювання, а також чіткі підстави та порушення для видачі припису або застосування санкцій

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 100%

набрав чинності закон про визначення змісту та обсягу повноважень органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, уповноважених органів містобудування та архітектури, яким:
а) прибрано всі дискреційні повноваження уповноважених органів, зокрема, замість права діяти певним чином передбачено обов’язок вживати заходів у разі порушення законодавства, заходів для зупинення незаконної діяльності та притягнення до відповідальності, при цьому передбачено обов’язок не лише діяти певним чином, прийнявши передбачені законом рішення (приписи, розпорядження, постанови, подання позову тощо) протягом установленого строку, але і передбачено обов’язок здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень/ужитих заходів (25 відсотків);
б) передбачено чіткий перелік документів для надання кожного виду послуги (як для документів дозвільного, так і інформативного та декларативного характеру), перелік можливих дій (реакцій) уповноважених органів під час отримання заявки (погодження, відмова, на доопрацювання, скасування тощо), чіткий перелік підстав для погодження (реєстрації, видачі дозволу), відмови у видачі документа, повернення на доопрацювання, а також чіткі підстави та порушення для видачі припису або застосування санкцій (25 відсотків);
в) установлено, що всі попередньо погодженні відхилення від будівельних норм попередніх періодів повинні бути оприлюднені в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, а інформація щодо них має бути систематизована за датою та адресою і назвою об’єкта будівництва
(25 відсотків);
г) установлено строк, після якого погодження відхилення від будівельних норм не дозволяється (із урахуванням перехідного періоду, актуалізації законодавства тощо) (25 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)