Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
2
2
Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 2

2.5.3.7.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме до статті 241, яким:
1) передбачено електронний документообіг державного фонду регіонального розвитку, зокрема виключно електронну подачу заявок (програм і проектів);
2) сформовано вимоги та критерії відбору кандидатів до складу регіональних конкурсних комісій;
3) запроваджено механізм залучення незалежних експертів для оцінки проектів на умовах оплатності їх послуг;
4) виключено із складу комісії для оцінки та відбору програм і проектів членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, а також передбачено, що до складу комісії не можуть бути включені депутати будь-якого рівня

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

2.5.3.7.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким внесено зміни до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р.
№ 196, які є синхронізованими з Цифровою системою управління відбудовою транспортної інфраструктури, та, зокрема, передбачають:
1) порядок електронного документообігу державного фонду регіонального розвитку, зокрема виключно електронну подачу заявок (програм і проектів);
2) новий порядок формування членів комісій, куди не можуть входити депутати будь-якого рівня, а також обов’язково мають залучатися незалежні експерти для оцінки проектів на умовах оплатності;
3) створення реєстрів технічних завдань на проекти регіонального розвитку з діючого плану заходів реалізації регіональної стратегії розвитку;
4) подачу проекту на електронний портал у прив’язці до технічних завдань з плану заходів реалізації регіональної стратегії розвитку;
5) оновлені критерії оцінки проекту, зокрема передбачено оцінку ступеня досягнення проектом кількісних та якісних показників, зазначених у технічному завданні;
6) визначено порядок оцінки та моніторингу ефективності виконання проектів та програм, що ґрунтується на досягненні ними цілей регіональних стратегій розвитку

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 50%

набрав чинності закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України, яким:
а) передбачено електронний документообіг державного фонду регіонального розвитку, зокрема виключно електронну подачу заявок (програм і проектів) (5 відсотків);
б) сформовано вимоги та критерії відбору кандидатів до складу регіональних конкурсних комісій (10 відсотків);
в) запроваджено механізм залучення незалежних експертів для оцінки проектів на умовах оплатності їх послуг (10 відсотків);
г) виключено із складу комісії для оцінки та відбору програм і проектів членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, а також передбачено, що до складу комісії не можуть бути включені депутати
будь-якого рівня (25 відсотків)

2
0 50%

набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196, які є змінами, синхронізованими з Цифровою системою управління відбудовою транспортної інфраструктури, та, зокрема, передбачено:
а) порядок електронного документообігу державного фонду регіонального розвитку, зокрема виключно електронну подачу заявок (програм і проектів) (5 відсотків);
б) новий порядок формування членів комісій, куди не можуть входити депутати будь-якого рівня, а також обов’язково мають залучатися незалежні експерти для оцінки проектів на умовах оплатності (15 відсотків);
в) створення реєстрів технічних завдань на проекти регіонального розвитку з діючого плану заходів реалізації регіональної стратегії розвитку
(5 відсотків);
г) подачу проекту на електронний портал у прив’язці до технічних завдань із плану заходів реалізації регіональної стратегії розвитку (15 відсотків);
д) оновлені критерії оцінки проекту, зокрема передбачено оцінку ступеня досягнення проектом кількісних та якісних показників, зазначених у технічному завданні (5 відсотків);
е) визначено порядок оцінки та моніторингу ефективності виконання проектів і програм, що ґрунтується на досягненні ними цілей
регіональної стратегії розвитку (5 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)