Прогрес виконання заходів станом на 24.04.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
2 1 3
6
Виконано частково Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 2 ( 33.3%)

Заходи — 6

2.5.5.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про оцінку земель”, яким:
1) запроваджено такий вид оцінки земель, як масова оцінка;
2) встановлено обов’язок проведення оновлення масової оцінки земель не рідше одного разу на два роки;
3) визначено правові засади реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розміру плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами;
4) забезпечено належну взаємодію інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель;
5) передбачено обов’язок надання заінтересованим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України

2.5.5.1.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, який визначає порядок реалізації Держгеокадастром пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розміру плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами, зокрема встановлює:
1) порядок функціонування геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру;
2) методику побудови та калібрування математико-статистичної моделі масової оцінки земель, її тестування, порядок контролю якості та уточнення результатів оцінки;
3) порядок інформаційної взаємодії систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель;
4) порядок надання заінтересованим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, зокрема, через публічну кадастрову карту

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України

2.5.5.1.3. Підготовка технічного завдання для створення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру

Головний виконавець: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

2.5.5.1.4. Забезпечення розробки програмного забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України

2.5.5.1.5. Забезпечення введення у дослідну експлуатацію геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України

2.5.5.1.6. Забезпечення введення у промислову експлуатацію геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Індикатори — 5

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 30%

набрали чинності зміни до Закону України “Про оцінку земель”, якими:
а) запроваджено такий вид оцінки земель, як масова оцінка (10 відсотків);
б) встановлено обов’язок проведення оновлення масової оцінки земель не рідше одного разу на два роки (5 відсотків);
в) визначено правові засади реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розміру плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами
(5 відсотків);
г) забезпечено належну взаємодію інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель
(5 відсотків);
ґ) передбачено обов’язок надання заінтересованим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності (5 відсотків)

2
0 / 20%

набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка визначає порядок реалізації Держгеокадастром пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розміру плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами і, зокрема, встановлює:
а) порядок функціонування геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру (5 відсотків);
б) методику побудови та калібрування математико-статистичної моделі масової оцінки земель, її тестування, порядок контролю якості та уточнення результатів оцінки (5 відсотків);
в) порядок інформаційної взаємодії систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель (5 відсотків);
г) порядок надання зацікавленим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності, зокрема через публічну кадастрову карту (5 відсотків)

3
0 / 15%

введено у дослідну експлуатацію геоінформаційну систему масової оцінки земель у складі програмного забезпечення Державного земельного кадастру (проміжний індикатор)

4
0 / 20%

введено у промислову експлуатацію геоінформаційну систему масової оцінки земель у складі програмного забезпечення Державного земельного кадастру (кінцевий індикатор)

5
0 / 15%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сфері земельних відносин вважають, що плата за землю визначена на базі її ринкової вартості (15 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сфері земельних відносин вважають, що плата за землю визначена на базі її ринкової вартості (10 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сфері земельних відносин вважають, що плата за землю визначена на базі її ринкової вартості (5 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)