Відгук громадськості

Захід

2.5.5.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про оцінку земель”, яким:
1) запроваджено такий вид оцінки земель, як масова оцінка;
2) встановлено обов’язок проведення оновлення масової оцінки земель не рідше одного разу на два роки;
3) визначено правові засади реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розміру плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами;
4) забезпечено належну взаємодію інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель;
5) передбачено обов’язок надання заінтересованим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

02.05.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.5.5.1. Запроваджено пілотний проект із визначення розміру земельного податку на основі показників масової оцінки земель з урахуванням міжнародних стандартів оцінки майна для цілей оподаткування

Вирішення Проблеми:

2.5.5. Процедура справляння земельного податку та передачі в оренду державних та комунальних земель супроводжується корупційними ризиками, обумовленими можливістю надання їх у користування, за вартістю, що є нижчою за ринкову

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.11.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство аграрної політики та продовольства України
співвиконавці:
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки" від 02.05.2023 №3065-IX, яким внесено зміни до Закону України "Про оцінку земель" в частині запровадження масової оцінки земель та проведення відповідного пілотного проекту. Закон України від 02.05.2023 № 3065-IX набрав чинності 08.06.2023.

Цим законом доповнюється Розділ VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про оцінку земель" новим пунктом 1-2, який передбачає:

- визначення масової оцінки земель для цілей цього пункту, що в цілому відповідає вимогам п. 1 заходу;

- періодичне оновлення масової оцінки земель. Це не відповідає вимогам п. 2 заходу, які визначають проведення оновлення не рідше одного разу на два роки;

- завдання Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим пунктом визначити порядок реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту, що має передбачати заходи щодо напрацювання правових, технічних та технологічних інструментів проведення масової оцінки земель на основі відомостей про ціну (вартість) земельних ділянок та іншого нерухомого майна, що на них розташоване, ціну (вартість) речових прав чи розмір плати за користування чужими земельними ділянками та іншим нерухомим майном, що на них розташоване. Ці положення в цілому відповідають п. 3 заходу;

- необхідність забезпечення відповідної взаємодії інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру в межах реалізації пілотного проекту. Це не повною мірою відповідає змісту п. 4 заходів, оскільки конкретні положення щодо особливостей взаємодії інформаційних систем під час пілотного проекту відсутні. Тому прийнятий Закон не передбачає належної взаємодії цих систем;

- необхідність визначення механізмів надання відомостей про показники такої оцінки та визначення розміру земельного податку на основі показників масової оцінки земель. Зазначене не передбачає обов’язок надання заінтересованим особам відомостей щодо масової оцінки земель, а тому не відповідає вимогам п. 5 заходу.

Результати моніторингу (щоквартально):

31.01.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
08.11.2023:
Захід виконано вчасно, але частково
14.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно