Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1 3 2
6
Виконано Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 16.7%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 6

2.5.10.4.1. Розроблення та видання наказу Мінінфраструктури про затвердження ДСТУ ХХХХ:20ХХ “Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтів”, де закріплені вимоги про планування всіх дорожньо-будівельних робіт з урахуванням результатів інструментальних обстежень

Головний виконавець: Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"

2.5.10.4.2. Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури про затвердження алгоритму (порядку, методики) інструментальних обстежень стану автомобільних доріг і відбору ділянок доріг для ремонту (черговості)

Головний виконавець: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

2.5.10.4.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.4.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби)

Головний виконавець: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

2.5.10.4.4. Видання наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.4.2

Головний виконавець: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

2.5.10.4.5. Розроблення та впровадженя системи накопичення даних, яка дає змогу в автоматичному режимі здійснювати відбір (пріоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень

Головний виконавець: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

2.5.10.4.6. Проведення збору даних за результатами інструментальних обстежень автомобільних доріг, на підставі яких за допомогою системи, зазначеної у підпункті 2.5.10.4.5 здійснюється планування дорожньо-будівельних робіт

Головний виконавець: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 30%

набрав чинності наказ Національного органу стандартизації, яким прийнято національний стандарт ДСТУ ХХХХ:20ХХ “Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтів” (що, зокрема, передбачає планування дорожніх робіт з урахуванням результатів інструментальних обстежень)

2
0 30%

набрав чинності наказ Мінінфраструктури, яким затверджено алгоритм інструментальних обстежень стану автомобільних доріг, а також порядок відбору пріоритезації ділянок доріг для ремонту (черговості)

3
0 20%

впроваджено систему накопичення даних, яка дає змогу в автоматичному режимі здійснювати відбір (приіоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень

4
0 20%

планування дорожньо-будівельних робіт здійснюється прозоро, згідно із затвердженими вимогами за допомогою відповідної системи з урахуванням результатів інструментальних обстежень

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)