Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
3 3 1 9
16
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 3 ( 18.8%)

Заходи — 16

1.1.4.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) у Законі України “Про центральні органи виконавчої влади” визначено лідерську роль керівника інституції у формуванні та реалізації відомчої антикорупційної політики та виключено норму про наявність у міністра заступника з питань боротьби з корупцією;
2) передбачено утворення уповноваженого підрозділу (визначення уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції на комунальних підприємствах, у господарських структурах, суб’єктах господарювання, управління якими (корпоративними правами яких) здійснюють державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; а також можливість призначення/визначення уповноваженої особи в судах загальної юрисдикції, сільських, селищних радах;
3) уніфіковано засади організації діяльності уповноважених осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, а також юридичних осіб приватного права;
4) включено керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, виконавчих апаратів обласних рад, державних підприємств, господарських структур до переліку керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, на звільнення яких за ініціативою керівника інституції надає згоду Національне агентство;
5) розширено мету, з якою надається згода Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);
6) визначено повноваження Національного агентства встановлювати рекомендаційні вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в органах місцевого самоврядування;
7) встановлено обов’язок виконання керівником державного органу вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах;
8) встановлено обов’язок погоджувати з Національним агентством зміну структури та штату органів, зазначених у частині першій статті 19 Закону, що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затверджувати таку структуру та штатний розпис, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше;
9) передбачено обов’язок керівників органів, підприємств, установ, організацій укладати з керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) декларацію незалежності за типовою формою, затвердженою Національним агентством, та забезпечити її дотримання, що дасть змогу конкретизувати гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу;
10) передбачено погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління державних органів, з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних державних органів, а керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) комунальних підприємств — з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних органів місцевого самоврядування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.2. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затвердженого наказом Національного агентства від 21 травня 2021 р.
№ 268/21, в частині перегляду обставин, які з’ясовує Національне агентство під час надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України; регламентації процедури надання згоди Національним агентством на звільнення керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, виконавчих апаратів обласних рад, державних підприємств, господарських структур

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.4. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.2, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.5. Розроблення проекту наказу Національного агентства, яким встановлено порядок надання Національним агентством згоди на зміну структури та/або штатного розпису, що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затвердження такої структури та штатного розпису, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше, для органів, зазначених у частині першій статті 19 Закону

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.7. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.5, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.8. Розроблення проекту наказу Національного агентства, яким затверджена типова форма декларації незалежності керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції організації

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.9. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.8, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.10. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.8, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.11. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606, в частині включення уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.1.4.1.12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597, в частині визначення у Типовій формі обов’язку керівника підприємства впроваджувати стандарти запобігання корупції у діяльності підприємства та забезпечувати гарантії незалежності антикорупційного уповноваженого

Головний виконавець: Міністерство економіки України

1.1.4.1.13. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448, та визначення одним із компонентів вимоги “Лідерство” створення культури нульової толерантності до корупції, відкритості та відповідальності

Головний виконавець: Національне агентство з питань державної служби України

1.1.4.1.14. Розроблення та впровадження онлайн-курсу про роль керівника у розбудові доброчесного середовища організації. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше
300 керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.4.1.15. Розроблення загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців категорії “А” щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації

Головний виконавець: Національне агентство з питань державної служби України

1.1.4.1.16. Забезпечення проведення навчання державних службовців категорії “А” за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації

Головний виконавець: Національне агентство з питань державної служби України

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 70%

набрав чинності закон, яким:
а) у Законі України “Про центральні органи виконавчої влади” визначена роль керівника центрального органу виконавчої влади як особи, відповідальної за формування та реалізацію відомчої антикорупційної політики, та виключено норму про наявність у міністра заступника з питань боротьби з корупцією (7 відсотків);
б) передбачено утворення уповноваженого підрозділу (визначення уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції на комунальних підприємствах, в господарських структурах, суб’єктах господарювання, управління якими (корпоративними правами яких) здійснюють державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; а також можливість призначення/визначення уповноваженої особи в судах загальної юрисдикції, сільських, селищних радах (7 відсотків);
в) уніфіковано засади організації діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, а також юридичних осіб приватного права (7 відсотків);
г) включено керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції обласних державних адміністрацій, обласних рад, державних підприємств, господарських структур до переліку керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, на звільнення яких за ініціативою керівника органу, суб’єкта господарювання надає згоду Національне агентство (7 відсотків);
ґ) розширено мету, з якою надається згода Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції (7 відсотків);
д) визначено повноваження Національного агентства встановлювати рекомендаційні вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування (7 відсотків);
е) встановлено обов’язок виконання керівником державного органу вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах (7 відсотків);
є) встановлено обов’язок погоджувати з Національним агентством зміну структури та штату організації, зазначеної у частині першій статті 19 Закону, що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затверджувати таку структуру та штатний розпис, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (визначення уповноваженої особи) вперше (7 відсотків);
ж) передбачено обов’язок керівника організації укласти з керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції декларацію незалежності за типовою формою, затвердженою Національним агентством, та забезпечити її дотримання, що дозволить конкретизувати гарантії незалежності такого уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу (7 відсотків);
з) передбачено погодження призначення на посаду (визначення) та звільнення з посади керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління державних органів, з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції відповідних державних органів, а керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції комунальних підприємств — з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції відповідних органів місцевого самоврядування (7 відсотків)

2
0 / 30%

розроблено та впроваджено систему навчання керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій, голів обласних рад, міських, селищних, сільських голів, керівників підприємств, установ, організацій, а саме:
а) онлайн-курс про роль керівника у розбудові доброчесного середовища організації для керівників всіх рівнів пройшли щонайменше 300 керівників (17 відсотків);
б) загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців категорії “А” щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації пройшли щонайменше 100 керівників (13 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)