Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 3 2 3
9
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 11.1%)

Заходи — 9

1.1.5.1.1. Проведення комплексного дослідження з метою ідентифікації 10 найбільш уражених корупцією сфер (з використанням соціологічних, аналітичних, наукових та інших джерел інформації)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.5.1.2. Проведення комплексного дослідження (досліджень) з метою ідентифікації найбільш поширених та найбільш економічно шкідливих корупційних практик у 10 найбільш уражених корупцією сферах

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.5.1.3. Проведення 10 аналітичних досліджень (по п’ять щороку), присвячених:
1) детальному вивченню найбільш поширених або найбільш економічно шкідливих корупційних практик та причин їх існування у 10 найбільш вражених корупцією сферах;
2) пошуку та моделюванню впровадження зручних та законних форм задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.5.1.4. Щорічне обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичних дослідженнях, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.5.1.5. Удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичних дослідженнях (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом, застосування процедур реінжинірингу, а також впровадження технологічних інструментів усунення типових корупційних ризиків: модулі випадкового розподілу матеріалів для проведення певних адміністративних дій, технології реалізації принципу екстериторіальності розгляду певних матеріалів і прийняття рішень, експертні системи з використанням штучного інтелекту для агрегації та оцінки значних масивів інформації тощо)

Головний виконавець: Центральні органи виконавчої влади, які формують чи реалізують державну політику у найбільш уражених корупцією сферах

1.1.5.1.6. Супроводження розгляду проекту Закону України “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України” (реєстраційний номер 4664 від 28 січня 2021 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето)

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.1.5.1.7. Розроблення та супроводження розгляду підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону, зазначеного у підпункті 1.1.5.1.6

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.1.5.1.8. Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 1.1.5.1.6

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.1.5.1.9. Проведення аналітичного дослідження щодо приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність із системою адміністративно-територіального устрою із розробленням рекомендацій щодо вдосконалення законодавства

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 20%

щороку опубліковано звіти за результатами аналітичних досліджень щодо заміни корупційних практик у найбільш уражених корупцією сферах на зручні та законні форми задоволення потреб фізичних та юридичних осіб:
а) у п’ятьох і більше сферах (20 відсотків);
б) у трьох — чотирьох сферах (15 відсотків);
в) в одній — двох сферах (10 відсотків)

2
0 / 40%

удосконалено законні форми задоволення потреб фізичних та юридичних осіб з урахуванням рекомендацій, наданих у звітах, зазначених в підпункті 1 пункту 1.1.5.1, та враховано:
а) 75 відсотків і більше рекомендацій (40 відсотків);
б) 50 відсотків і більше рекомендацій (25 відсотків);
в) 25 відсотків і більше рекомендацій (15 відсотків)

3
0 / 20%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють якість заходів, запроваджених відповідно до підпункту 2 пункту 1.1.5.1, як високу або дуже високу
(20 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють якість заходів, запроваджених відповідно до підпункту 2 пункту 1.1.5.1, як високу або дуже високу
(10 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють якість заходів, запроваджених відповідно до підпункту 2 пункту 1.1.5.1, як високу або дуже високу
(5 відсотків)

4
0 / 20%

набрав чинності закон, яким визначено:
а) основні засади адміністративно-територіального устрою України
(5 відсотків);
б) органи, до повноважень яких належать розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального устрою (5 відсотків);
в) порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць (5 відсотків);
г) порядок найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць (5 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)