Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 6 3 9
20
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 2 ( 10%)
Зручний пошук заходів
Відобразити в табличній формі
Очікувані стратегічні результати
над діаграмами відображено частку (%) виконаних заходів (повністю та частково)
% виконання заходів — % частково виконаних заходів — % оцінка досіягнення ОСР —
1.1.5.1. У сферах освіти, науки, охорони здоров’я, адміністративних, соціальних та комунальних послуг, а також державного регулювання економіки на противагу існуючим корупційним практикам створено зручні законні способи задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, що передусім передбачають:
ідентифікацію найбільш поширених корупційних практик та причин їх існування;
удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, за яких вони будуть упевнені, що гарантовано, швидко та комфортно отримають бажаний і законний результат; забезпечення належної нормативно-правової, організаційної і фінансової бази для скоординованих дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на спрощення процедур надання адміністративних, соціальних, комунальних та інших послуг, а також захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної поведінки цих органів;
приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність з адміністративно-територіальним устроєм;
впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом
11.1%
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)