Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 2
3
Виконано Виконується
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 33.3%)

Заходи — 3

1.1.5.3.1. Внесення змін до меморандуму між Національним агентством та Установою бізнес-омбудсмена від 22 вересня 2016 р. про співпрацю та обмін інформацією щодо порядку обміну інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.1.5.3.2. Періодичний (не рідше ніж двічі на рік) обмін інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором

Головний виконавець: Рада бізнес-омбудсмена

1.1.5.3.3. Використання інформації, отриманої Національним агентством від Ради бізнес-омбудсмена:
1) з метою моделювання впровадження зручних та законних форм задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів);
2) під час розроблення та погодження антикорупційних програм;
3) під час здійснення антикорупційної експертизи

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 50%

між Національним агентством та Радою бізнес-омбудсмена здійснюється періодичний (не рідше ніж двічі на рік) обмін інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором

2
0 / 50%

за результатами соціологічного опитування встановлено, що:
а) частка представників бізнесу, які достатньо обізнані про наявність сервісів, що слугують альтернативами корупційним практикам, щороку збільшується на 5 відсотків початкового рівня (встановленого за результатами соціологічного опитування, проведеного у 2023 році)
(25 відсотків);
б) не менше 60 відсотків представників бізнесу негативно ставляться до корупційних проявів (25 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)