Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
7 2
9
Виконано Виконується
Виконано заходів (повністю та частково) - 7 ( 77.8%)

Заходи — 9

1.2.1.4.1. Розроблення онлайн–курсу щодо загальних положень антикорупційного законодавства для державних службовців

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.4.2. Розроблення онлайн–курсу щодо особливостей антикорупційного законодавства для представників місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.4.3. Розроблення онлайн–курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для суддів

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.4.4. Розроблення онлайн–курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для працівників правоохоронного сектору

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.4.5. Розроблення онлайн-курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для народних депутатів

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.4.6. Розроблення онлайн–курсу, присвяченого функціонуванню державних органів та органів місцевого самоврядування, взаємодії з різними суспільними групами (бізнес, громадськість тощо) (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.4.7. Системне проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Головний виконавець: Національне агентство з питань державної служби України

1.2.1.4.8. Забезпечення розроблення типової загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)

Головний виконавець: Національне агентство з питань державної служби України

1.2.1.4.9. Системне проведення інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених питанням доброчесності на публічній службі, ролі публічних службовців, функціонуванню державного апарату, взаємодії з громадянами та бізнесом тощо (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 60%

сформовано цілісну систему навчання з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) для публічних службовців:
а) розроблено тематичні курси, присвячені антикорупційному законодавству та стандартам доброчесної та етичної поведінки для різних груп публічних службовців (державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, судді, працівники правоохоронних органів, депутати)
(30 відсотків);
б) тематичні тренінги та навчання проводяться на регулярній основі
(30 відсотків)

i
2
0 / 40%

розроблення типової загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)