Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
14 10 6 31
61
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 14 ( 23%)
Зручний пошук заходів
Відобразити в табличній формі
Очікувані стратегічні результати
над діаграмами відображено частку (%) виконаних заходів (повністю та частково)
% виконання заходів — % частково виконаних заходів — % оцінка досіягнення ОСР —
1.2.1.1. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки інтеграції антикорупційної тематики до змісту освіти всіх рівнів, що, зокрема, включає формування у суспільстві стійкого уявлення про корупцію як явище, що суттєво сповільнює соціально-економічний розвиток держави, про корупціонерів як осіб, які роблять публічну адміністрацію неефективною, а також усвідомлення того, що недоброчесні практики, навіть коли виглядають зручною можливістю вирішити свої питання у короткостроковій перспективі, завжди є невигідними для людини та суспільства у середньостроковій та довгостроковій перспективі
23.8%
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)