Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 1
3
Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 3

1.2.1.5.1. Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених функціонуванню органів державної влади та органів місцевого самоврядування, верховенству права (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.5.2. Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.5.3. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, присвячених популяризації стратегій доброчесної поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 70%

на регулярній основі провадиться інформаційно-просвітницька діяльність, яка поширює стратегії доброчесної поведінки та нетерпимість до корупції:
а) розроблено та розповсюджено інформаційно-просвітницькі матеріали, присвячені поширенню стратегій доброчесної поведінки, функціонуванню державних органів влади та місцевого самоврядування, ролі верховенства права у розбудові демократії (30 відсотків);
б) проведено не менше двох інформаційно-просвітницьких кампаній, присвячених поширенню стратегій доброчесної поведінки та нетерпимості до корупції (40 відсотків)

i
2
0 / 30%

за результатами опитування встановлено, що частка представників молоді (вікова група 18—29 років), яка негативно ставиться до корупційних проявів, становить не менше 50 відсотків

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)