Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
5 2 14
21
Виконано Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 5 ( 23.8%)

Заходи — 21

1.2.1.1.1. Внесення до Державного стандарту профільної середньої освіти:
а) переліку ціннісних орієнтирів щодо формування нетерпимості до корупції та проявів недоброчесності;
б) переліку завдань під час формування громадянських та соціальних компетентностей щодо формування нетерпимості до корупції в усіх її проявах, розуміння неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності, а також готовності відмовитися від недоброчесних практик під час розв’язання проблем

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.2. Включення до мети наскрізної змістовної лінії “Громадянська відповідальність” положень щодо формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.3. Розроблення навчально-методичних матеріалів, які будуть використовуватися для досягнення мети наскрізної змістовної лінії “Громадянська відповідальність” в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.4. Подання документів для отримання грифа щодо рекомендації для використання в освітньому процесі навчально-методичним посібником щодо формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.5. Розроблення рекомендацій щодо реалізації в освітньому процесі наскрізної змістової лінії “Громадянська відповідальність” в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.6. Розроблення навчальної програми та навчально-методичного посібника курсу за вибором про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класів (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.7. Подання документів для отримання грифа щодо рекомендації для використання в освітньому процесі навчальною програмою і навчально-методичним посібником курсу за вибором про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класів

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.8. Розроблення навчальної програми та навчально-методичного посібника курсу за вибором про академічну доброчесність для 7––8 класів (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.9. Подання документів для отримання грифа щодо рекомендації для використання в освітньому процесі навчальною програмою і навчально-методичним посібником курсу за вибором про академічну доброчесність для 7––8 класів

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.10. Розроблення навчальної програми та навчально-методичного посібника курсу за вибором про академічну доброчесність для 10––11 класів (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.11. Подання документів для отримання грифа щодо рекомендації для використання в освітньому процесі навчальною програмою і навчально-методичним посібником курсу за вибором про академічну доброчесність для 10––11 класів

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.12. Розроблення навчально-методичних матеріалів з антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесність) для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в частині розвитку наскрізних громадянських та соціальних компетентностей (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.13. Визначення МОН розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесності) як обов’язкової складової державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти (як окремий освітній компонент чи наскрізний в інших освітніх компонентах)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.14. Приведення у відповідність освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти з метою включення розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесність) як обов’язкової складової (як окремий освітній компонент чи наскрізний в інших освітніх компонентах)

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.15. Розроблення навчально-методичних матеріалів з антикорупційної тематики (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) для першого курсу здобувачів вищої освіти (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.1.16. Розроблення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом МОН від 1 червня
2016 р. № 600, якими передбачено серед переліку обов’язкових загальних компетентностей для освітнього рівня бакалавр компетентність, пов’язану із нетерпимістю до корупції в усіх її проявах, розумінням неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.17. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.2.1.1.16

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.18. Доопрацювання (у разі потреби) та видання наказу, зазначеного у підпункті 1.2.1.1.16

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.19. Розроблення змін до стандартів вищої освіти, затверджених наказами МОН з урахуванням змін до Методичних рекомендацій, передбачених у підпункті 1.2.1.1.16

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.20. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.2.1.1.19

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.1.21. Доопрацювання (у разі потреби) та видання наказу, зазначеного у підпункті 1.2.1.1.19

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 55%

антикорупційна тематика інтегрована до змісту загальної середньої освіти та змісту професійної (професійно-технічної) освіти:
а) документи, які визначають орієнтири та зміст навчальних програм для загальної середньої освіти, містять положення про антикорупційну
тематику — державний стандарт профільної середньої освіти (громадянські та соціальні компетентності), державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти) (7 відсотків);
б) розроблено навчально-методичні матеріали, які будуть використовуватися для наскрізного формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки (7 відсотків);
в) розроблено програму курсу за вибором про запобігання корупції та суспільну доброчесність для учнів базової та старшої школи (21 відсоток);
г) розроблено, погоджено та рекомендовано до використання закладами професійної (професійно-технічної) освіти навчальну програму та навчально-методичний комплекс про запобігання корупції та суспільну доброчесність (20 відсотків)

i
2
0 / 30%

антикорупційна тематика інтегрована до змісту вищої освіти:
а) розроблено навчально-методичні матеріали з антикорупційної тематики (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) та визначено відповідну тематику як обов’язкову складову в навчальних планах та освітніх програмах першого курсу навчання за всіма галузями та спеціальностями у закладах вищої освіти (15 відсотків);
б) закладами вищої освіти до навчальних планів та освітніх програм включено антикорупційну тематику як обов’язкову навчальну дисципліну/складову обов’язкових навчальних дисциплін (15 відсотків)

i
3
0 / 15%

за результатами опитування встановлено, що частка представників молоді (вікова група 18—29 років), яка негативно ставиться до корупційних проявів, становить не менше 50 відсотків

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)