Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 1 2 11
16
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 2 ( 12.5%)

Заходи — 16

1.2.1.2.1. Адаптація курсів, присвячених антикорупційній тематиці (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність), та їх включення до доступних програм для підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.2.2. Надання рекомендації педагогічним працівникам щодо регулярного проходження підвищення кваліфікації за антикорупційною тематикою (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність)

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.2.3. Розроблення навчальної дисципліни “Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників”, яка розрахована на здобувачів за всіма спеціальностями галузі знань 01 “Освіта” (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.2.4. Внесення змін до стандартів вищої освіти всіх спеціальностей галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” ступеня вищої освіти бакалавр в частині нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти: “Знати основи запобігання корупції, суспільної та академічної доброчесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів недоброчесної поведінки серед здобувачів освіти та вміти застосовувати їх в професійній діяльності”

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.2.5. Розроблення рекомендацій щодо забезпечення прозорості та доброчесності у діяльності закладів загальної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.2.6. Схвалення рекомендацій для закладів загальної середньої освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного строку їх упровадження в діяльність закладів загальної середньої освіти

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.2.7. Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених у підпункті 1.2.1.2.5

Головний виконавець: Територіальні управління освіти

1.2.1.2.8. Збір та узагальнення даних щодо застосування рекомендацій закладами загальної середньої освіти раз на півріччя

Головний виконавець: Державна служба якості освіти України

1.2.1.2.9. Розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.2.10. Схвалення рекомендацій для закладів професійної (професійно-технічної) освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного строку їх впровадження в діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.2.11. Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених у підпункті 1.2.1.2.9

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.2.12. Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладів професійної (професійно-технічної) освіти раз на півріччя

Головний виконавець: Державна служба якості освіти України

1.2.1.2.13. Розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів вищої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.2.1.2.14. Схвалення рекомендацій для закладів вищої освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного строку їх впровадження в діяльність закладів вищої освіти

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.2.15. Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених у підпункті 1.2.1.2.13

Головний виконавець: Міністерство освіти і науки України

1.2.1.2.16. Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладами вищої освіти раз на півріччя

Головний виконавець: Державна служба якості освіти України

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 25%

антикорупційна тематика є частиною підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що досягається шляхом розроблення та надання рекомендацій щодо регулярного проходження педагогічними працівниками курсів та програм підвищення кваліфікації, присвячених антикорупційній тематиці (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність)

i
2
0 / 25%

антикорупційна тематика є частиною обов’язкової освітньої програми для здобувачів освіти за всіма спеціальностями галузі знань 01 “Освіта”:
а) розроблено та визначено як обов’язкову навчальну дисципліну “Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників” під час підготовки здобувачів освіти за всіма спеціальностями галузі знань 01 “Освіта” (15 відсотків);
б) навчальна дисципліна “Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників” включена до навчальних планів та освітніх програм під час підготовки здобувачів за всіма спеціальностями галузі знань 01 “Освіта”
(10 відсотків)

i
3
0 / 50%

заклади загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти є середовищем, яке сприяє формуванню доброчесної молоді:
а) розроблено та запропоновано до застосування рекомендації щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів загальної середньої освіти, які інтегровано в нормативні документи
(20 відсотків);
б) розроблено та запропоновано до застосування рекомендації щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які інтегровано в нормативні документи (10 відсотків);
в) розроблено та запропоновано до застосування рекомендації щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів вищої освіти, які інтегровано в нормативні документи (20 відсотків)

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)