Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 5
7
Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 7

1.5.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.1.2. Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким регламентовано порядок ведення
ІТ-системи Національного агентства, що забезпечуватиме, зокрема, подання і оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді.

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.1.3. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби)

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.1.4. Погодження проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2, із заінтересованими органами

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.1.5. Видання проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.1.6. Удосконалення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яке дає можливість подання фінансових звітів в електронній формі політичним партіям, суб’єктам виборчого процесу, суб’єктам референдумів

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

1.5.3.1.7. Розроблення та впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, призначеної для забезпечення автоматизації виборчих процедур у Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів

Головний виконавець: Центральна виборча комісія

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 20%

набрали чинності акти законодавства, якими передбачено електронне подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників виборчого процесу та референдумів через ІТ- системи Національного агентства

2
0 / 10%

набрав чинності нормативно-правовий акт, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства

3
0 / 60%

забезпечено функціонування Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, його удосконалення, яке дає можливість подання та оприлюднення фінансової звітності політичних партій, суб’єктів виборчого процесу, суб’єктів референдумів

4
0 / 10%

впроваджено автоматизовану інформаційно—аналітичну систему, що забезпечує автоматизацію виборчих процедур у Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)